Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1135
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 832
Copied 1401 - 1500
1401 - 1600 (Guía BdC)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 250 (= 1-248 + II)
Collation volum format per senions amb reclams de quadern a la part inferior del foli en posició horitzontal i centrats
Page Layout 25 línies (f. 18)
Size pàgina 298 × 211 mm (f. 18)
caixa 186 × 129 mm
Hand cursiva rodona de diverses mans
Watermark cap de bou (al f. 101) (semblant a Briquet 14310, Dijon: 1446;)
mà (al f. 223) (semblant a Briquet 10746, Genova: 1522, Messina: 1559)
Pictorial elements Caplletres: en vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color tocs de vermell a les majúscules
State primera línia de la justificació escrita
Condition alguns folis restaurats. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues; restes d'una antiga, en xifres romanes i a ploma, tatxada
Binding antiga, restaurada, del tipus cartera, de pell amb motius geomètrics
Associated Texts Conté un fragment texid 1106 Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo llatí
References (most recent first) Vist per: Sabaté (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 86 i 190
Tractat a: Rubió (1912), “Algunes interpolacions en els manuscrits de la 'Crònica' d'en Desclot”, Estudis Universitaris Catalans

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1335
Location in volume ff. 4-78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1904
Narcís de Sant Dionís. Compendi de les Constitucions de Catalunya
Language català
Date escrit 1413
Title(s) in witness Libre deles constitucions de Catalunya apellat compendi fet deles dites constitucions per lo hom micer narcis de sant dionis doctor en leys canonge de barchinona, f. 4r
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Libre deles cons[ti]tucions de Catalunya apellat compendi fet deles dites constitucions … per lo hom micer narcis de sant dionis doctor en leys canonge de barchinona
intr.: C2om les constitucions generals de Chatalunya [sic] en lur primativa ordinacio sien stades en diversos temps … [ 4v] … en que vol trobar alguna constitucio es situada en la primera part o en la segona e axi deles altres
rubr.: [ 5] Seguexanse les rubriques dela primera part del present libre
índex: De la sancta fe chatolica [sic] e del babtisme e que nagun no gos publicament disputar de aquella … [ 8v] … dels usatges de Barchinona
text: [ 9] Q2ui de paganisma a la sancta fe catolica e de tenebres de ignorancia a la uia de ueritat la qual … [ 78v] … pradimaticha del rey en Ferrando qui comença ferdinadus dei gratia etc. dilectis et fidelibus etc. Finito libro sit laus et gloria christo amen
Note Continua una petita oració en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 177
Location in volume ff. 80v-168
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1126
Desconegut. Diputats del General de Catalunya (1358-1488)
Language català
Date promulgat 1301 - 1488
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80v] Segueixense los noms de tots aquells qui son stats deputats del General de Cathalunya del any Mil CCC LVIIII ença en lo qual any lo rey en pere tenint les Corts a Cervera … ensemps ab la dita cort elegiren en deputats los dotze seguents
text: per lo braç ecclesiastich lo reuerend en Berenguer Bisbe de Barçalona … [ 168] … lo arcabisbe […] y capita general
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3109
Location in volume ff. 184-186v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1904
Narcís de Sant Dionís. Compendi de les Constitucions de Catalunya
Language català
Date escrit 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 184] Copia del priuilegi atorgat per lo serenissimo y catholic rey don ferrando al stament militar del present principat de Cathalunya
text: In nomine domini nostri Jhesucristi pateat universis nos ferdinandus dei gracia Rex castelle Aragonum regionis … [ 186v] … Castelle regionis octavo aragonum vero et aliorum tercio
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-04-18