Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 11357
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2609
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs nous
Language català
Date promulgat 1446
City, library, collection, & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 | Antic 44
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. ciij-cxvijv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ciij] Furs nous fets pe lo Senyor Rey de Nauarra lochtinent general del molt alt Senyor Rey en la Seu de Valencia lo primer dia del mes de Juliol En lany dela natiuitat de nostre Senyor Mil. CCCC. Cuaranta Sis
pream.: G4ouernant Justicia la cosa publica es donat repos pau e tranqujllitat al poble per deu acomanat als Reys e senyors temporals … Aquests son los voluntarjs treballs quels Reys e senyors per la amor dels subdits amprenen per la conseruacio dela cosa publica
intitulatio: On nos en Johan per la gracia de deu Rey de Nauarra Infant e Gouernador general darago … lochtinent general del molt alt senyor Rey frare nostre molt honrat
intr.: Jnformats dela jnnada [sic] voluntat quel molt alt poderos e victorjos Rey e senyor don Alfonso per la diujnal gracia glorjosament e digna de memorja (…) [f. ciijv] per tal nos en nom loch e veu del dit senyor de volentat e consentiment dels tres bracos dela cort per nos celebrada en la Ciutat de valencia … [ ciiijv] … e no en les questions presents o pendents principalment o per appellacio si expressament en algun fur no ho haurem prouehit e ordenat
tit.: Del quart e deles penes dela Cort
dispositio: [D]3eclarants lo fur si posa o composicio del alt Rey en Jacme posat sots Rubrica del quart e deles penes … [ cxvjv] … de deu anys ença sera stada demanada judicialment o fora de juhj sera stada pagada pensio alguna
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins la casa del capitol dela seu de valencia on la dita cort se acostuma [f. cxvij] tenir e celebrar diuendres ques comptaua lo primer dia de Juliol … en lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccc xxxx vj. E del Regne del dit senyor ço es de Sicilia deça far lany dotze e dels e dels [sic] altres Regnes lany [tretze ratllat] trentaset presentes son sent[..]ts e atorgats aquelles los damunt dits en lo prohemj dels dits furs contenguts
testimonis: Testimonjs son quj foren presents ales coses dessus dites lo venerable pare en christ don Garcia … Gabrjel de palomar doctor en leys consellers dels dits senyors Reys
auten.: Signum ✠ Johannis dey gracia Regis nauarre Infantis e Gubernatorjs generalis Aragonum … bulla plumbea dicti domjnj Regis fecimus eadem jmpendenti munjrj
certificació: Sig ✠ num mei Gujllermj bernardj de brugada dicti dominj Regis Aragonum et Sicilje secretarij eiusque auctem notarij publici per totam terram … [ cxvijv] … expressa licencia del senyor Rey regnant o de ses antacessors etc
Record Status Created 2010-06-02
Updated 2012-11-09