Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11356
Authors Arxidiòcesi de València
Titles Ordo desposandi per procuratorem
Date / Place compilat València 14-07-14 ad quem (colofó)
Language llatí
català
Text Type: Prosa
Associated Texts Part de texid 11248 Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem
References (most recent first) Reproducció: Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem alme metropolitane sedis Valentiae [facsímil de l'exemplar de la BdC] (1514)
Subject LITÚRGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12541
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/6524 (BITECA manid 5070)
Imprint València: Jorge Costilla, 1527-03-15
Location in witness ff. lxxvii- lxxviiv
Title(s) Arxidiòcesi de València, Ordo desposandi per procuratorem, compilat 14-07-14 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvii] F2Orma matrimonij per procurato=|rem
intr.: facis monitionibus et medio | iuramento interrogationibus iurando pro|curator in animam sui principalis infor|matus ab illo super impedimentis matri|monij per omnia vt supra et viso instru=|mento procurationi seu mandati princi=|palis dicat sponssa
text: Y2O margarita donzella filla del dis|cret en marti dela flor notari dela | ciutat de valentia entreuenint vos magnific | en iohan mercader dela ciutat de barcelona | prenc lo discret en frances guerau notari fill | de johan guerau apotecari menor de dies | de dit ciutat principal vostre en ver marit | meu e señor e done ami en vera muller sua … [ lxxviiv] … en | marit verdader vostre. inseguint lo poder | que ell ami donat ybe instruit segons deu | ho a instituit e los sancts Apostols ho | a ferment e la sancta esglesia ho mana e | pratica
nota: Supradicta sponssalia nullo mo|do concludatur acurato in consulto. off. | Forma matrimoni stilo breui iuxta iuris | formam vrgente aliqua neessitate
Record Status Created 2015-06-23
Updated 2015-06-23