Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11350
Authors Arxidiòcesi de València
Titles Modus baptizandi parvulorum
Date / Place compilat València 14-07-14 ad quem (colofó)
Language llatí
català
Text Type: Prosa
Associated Texts Part de texid 11248 Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem
References (most recent first) Reproducció: Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem alme metropolitane sedis Valentiae [facsímil de l'exemplar de la BdC] (1514)
Subject LITÚRGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12535
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/6524 (BITECA manid 5070)
Imprint València: Jorge Costilla, 1527-03-15
Location in witness ff. xxxii-xxxxiv
Title(s) Arxidiòcesi de València, Modus baptizandi parvulorum, compilat 14-07-14 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxii] Sequitur doctrina de administratione sa|cramentorum. Et primo baptismi vnius paruuli | qui prestari potest… [expl. f. xxxiiv] & fiat baptismus: quia sacramentum | necessitatis
text: Et primo sacerdos indutus super | pellicio & stola con sereo coram ipso accenso | stet ante hostium ecclesie. Et qui tenent paruulum stent | extra. Et sacerdos interroget patrinos di|cens. Que portau. home:o dona. Et patri|ni respondeant. home. Sacerdos dicat: | Es batejat. Et si dicunt Sic dicat sacer|dos. Com ha nom: Sed si respondeant quod | non tunc dicat sacerdos: com haura nom: Res|pondeant patrini. N. Et sacerdos in ter|roget puerum dicens. N. que demanes: R. | Patrin[i] Fe de crist. Et sacer: Fe de crist | que es lo quet donara. R. patri. Uida per|durable. Et sacerdos dicat. N. … [ xxxxiv] … Postea offerendo patrinus puerum: dicat | sacerdos. Centuplum accipias. &c
Note Text en llatí i català, alternant el color de la tinta segons el canvi de lletra o el caràcter del text. Els passatges catalans són molt breus i reprodueixen les respostes dels fidels. El més extens és la instrucció donada als padrins per a l’educació cristina del batejat. Aquest text es repeteix a totes les fórmules baptismals que segueixen
Record Status Created 2015-06-23
Updated 2015-07-02