Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1134
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/4 (6)
Imprint València [?] (García Craviotto): Miquel Albert, 1494 ca. (García Craviotto)
1481 - 1490 (Aguiló - Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke – Kurz; Ribelles Comín el dóna sense data)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 7
ff.: 66-72 (fol. general del volum)
Collation a3/4
Page Layout 26 línies (f. a ii)
Size pàgina 185 × 130 mm (f. a ii)
caixa 135 × 98 mm
Font gòtica 104G
Pictorial elements Xilografies duu set gravats en fusta, acompanyant els poemes, als ff. 66v, 68r, 68v, 69r, 69v, 71r, 72r
State sense portada
Condition manca el f. [a j]; errades a les signatures de quadern: duu aij (per aiij), i el f. [a viij]v és en blanc
Binding moderna, coberta de vellut morat, amb talls daurats i les guardes folrades amb acabat nacrat
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (el va llegar a la biblioteca)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
Relligat amb manid 2560 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (10). València: Joan Jofré, 1502-08-02. Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit.
Relligat amb manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
Relligat amb manid 1896 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3). València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo.
manid 1896 MS: València: Universitària, Bh CF/4 (3). València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24. Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Homília sobre el Salm Miserere mei Deus, escrit 1499 a quo.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2001), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 31
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 23 , n. 1
Catalogat a: Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 19
Catalogat a: Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (1928-81), Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. Gesamtkatalog der Wiegendrucke , n. 226
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2097
Catalogat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 313
Note relligat amb altres impresos. Al verso del darrer foli trobem quatre oracions manuscrites sobre els instruments de la Passió, amb les darreres línies tallades. Segueixen els impresos CF/4 7 de 1535 i CF/4 8 de 1511

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 175
Location in volume ff. a ii-[a viij]
ff. 66-72 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1124
Desconegut. Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat
Language català
Date escrit 1494 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ii] P3rolech de vna no poch deuota adoratio de ihesus redemptor nostre crucificat endrecada ala senyora molt virtuosa dona ysabel de Castelui viuda
text: C4Om vna entre les altres coses quel cor nostre fert com lo mabre en la mor diuina encenga sia lo continu recort y memoria dela humanitat del bon ihesus per infinides parts inpiadosament nafrada … [ [a viij]] … per als trebayls / donam les forces sanes | perals delits / esmortides les ganes | y affectio / en totes disciplines
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7672
Location in volume f. a ijv
f. 66v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5379
Desconegut. Ador-te, cap del ver cap de la Sglésia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ a ijv] Adorte cap / del ver cap de lasglesia … com tu per mi / los colps de tanta spina
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7673
Location in volume f. a ii [sic = a iij]r-v
f. 67r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5380
Desconegut. Ador-te, loch y boca infinida
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ a ii [sic = a iij]] Adorte loch / y boca infinida … [ a ii [sic = a iij]v] … puix tu per mi / gustist fel y vinagre
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7674
Location in volume f. [a iiij]
f. 68 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5381
Desconegut. Ador-te yo, de Déu vera man dreta
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [a iiij]] Adorte yo / de deu vera mandreta … tant quel poder / de ben obrar no torca
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7675
Location in volume f. [a iiij]v
f. 68v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5382
Desconegut. Ador-te, mà squerra del Messies
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [a iiij]v] Adorte ma / squerra del messies … contral veni / del vici quem deroca
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7676
Location in volume f. [a v]
f. 69 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5383
Desconegut. Ador-te, peu, gran fonament insigne
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [a v]] Adorte peu / gran fonament insigne … sental en mi / fogint al quem inferna
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7677
Location in volume f. [a v]v
f. 69v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5384
Desconegut. Ador-te, peu esquerre inefable
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [a v]v] Adorte peu / esquerre inefable … senta la yo / de mals sent me desliure
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7678
Location in volume f. [a vj]r-v
f. 70r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5385
Desconegut. Ador-te, sant costat de l'invisible
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [a vj]] Adorte sant / costat del inuisible … [ [a vj]v] … perque per tu / en tu y ab tum prepare
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7679
Location in volume f. [a vij]
f. 71 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5386
Desconegut. La gran dolor que vostra carn sagrada
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [a vij]] La gran dolor / que vostra carn sagrada … sobrat damor / fent me tan dolces mostres
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7680
Location in volume f. [a viij]
f. 72 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5387
Desconegut. Si·t par, Senyor, que pas ací la pena
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [a viij]] Sit par senyor que pas aci lapena … y affecctio / entotes disciplines
Poetic Stanza 1 x 10
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04