Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11347
Authors Emilius Macer
Titles Macer floridus
Tractat de la virtut de les erbes
Propietats de les erbes
Virtuts de les erbes
Date / Place traduït 1491 [?] - 1500 [?]
Language català
castellà
castellà [?] (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Note Cifuentes suggereix que es tracta d'una traducció del castellà. Pot estar relacionat amb la traducció castellana que s'atribueix a Maestre Gil, físic del rei de França (BETA TEXID 1965).
Subject MEDICINA
BOTÀNICA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12559
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 43r-44v ff. 41r-42v
Title(s) Emilius Macer, Tractat de la virtut de les erbes, traduït 1491 [?] - 1500 [?] Part 3
Incipit & Explicits rubr.: [ 43 ant.; 41 mod.] Uirtus [sic] derbes E comenca la nepta
text: U2irtuts derbes e primera|ment dela nepta. es |calda e sequa atal virtut que | si hom ne beu fa sanar lo cos … [ 44v ant.; 42v mod.] … enforteixlos | e no cal tembre descaldadura
Note Obra en curs d'estudi.

ID no. of Witness 2 cnum 12560
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 59r-62v ff. 57r-60v
Title(s) Emilius Macer, Tractat de la virtut de les erbes, traduït 1491 [?] - 1500 [?] Part 4
Incipit & Explicits rubr.: [ 59 ant.; 57 mod.] la virtut del fenoll
text: L4a virtut del fenoll se | seguex dien los metges | que es calt e sech begut ab vi … [ 64v ant.; 60v mod.] … qui | laporta per cami nos tanca tan|tost
Note Obra en curs d'estudi.

ID no. of Witness 3 cnum 12524
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 9r-12v ff. 95r-98v
Title(s) Emilius Macer, Tractat de la virtut de les erbes, traduït 1491 [?] - 1500 [?] Part 1
Incipit & Explicits rubr.: [ 9r ant.; 95r mod.] L2a virtut e condico de mol|tes erbes tret del libre de | mestre pera de lauor / de guistela
tit.: alls
text: A2lls son calents e calfen | lestomach. trauhen la ven|tositat e les restes del vent … [ 12v ant.; 98v mod.] … E trau laspina | o sageta del hos del cos del ome
Note Obra en curs d'estudi.
ID no. of Witness 4 cnum 12554
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 13-22 ff. 11-20
Title(s) Emilius Macer, Tractat de la virtut de les erbes, traduït 1491 [?] - 1500 [?] Part 2
Incipit & Explicits rubr.: [ 13 ant.; 11 mod.] La virtut del appi
text: L2a virtut del api api se diu | perque les abelles mengen | dell molt y dela flor axi com | diu salamon vn saui que esta erba es calenta e sequa … [ 22 ant.; 20 mod.] … L2a malua diuen que si ten huntes | les mans ab lo suchs not mor|dran les abelles
Note Obra en curs d'estudi.

ID no. of Witness 5 cnum 12531
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 9r-12v, 13r-22r, 43r-44v, 59r-62v ff. 95r-98v, 11r-20r, 41r-42v, 57r-60v
Title(s) Emilius Macer, Tractat de la virtut de les erbes, traduït 1491 [?] - 1500 [?]
Note Obra en curs d'estudi.

Traducció i extracte del Macer. Segons el copista part d’aquestes propietats procedeixen del llibre de mestre Pere de Guistela (f. 95r mod. = 9r ant.). Cifuentes avança la hipòtesi que es tracta d’una traducció del castellà. Conté textos en català i castellà: són en castellà les explicacions sobre madre selva, yerva mora, epatiqua, velosilla, abadona, blets, brenca, colleias, cepa cavallo, cantueso, cardo corredor, correhayuela [sic], gamones [?], cantu [sic], cardo corredor, correhuyela [sic], canaveira / canabeia, cenella, corçóncillo, galagante, tamaniella, diente hebro, dormideras, hufragia, enfurbia, sacriopia / espura solio (ff. 17-20v ant.; 15-19v mod.). Altres afegits marginals en lletra maldestra es troben als marges i en algun cas aporten consideracions sobre lese característiques supersticioses d’algun preparat, com el comentari “fetiller” acompanyat d’una manífula i una creu que assenyala un text on es diu que el gran dels espàrrecs “spanta los diables e des|liga les fetilles” (f. 16v ant.; 14v mod.). Per facilitar la consulta del text donem entrades independents a les diverses parts, anomenant-les Part 1, part 2, etc. segons l’ordre en el que foren copiades.
Record Status Created 2015-05-20
Updated 2015-07-11