Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11346
Authors Desconegut
Titles Diagrama per jutjar la qualitat de la digestió segons el color de les orines
Date / Place escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí [?]
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Texts Addició a texid 5263 Joan Llopis, Sumari de medecines, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Note Obra en curs d'estudi
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12530
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness ff. 5v-6r ff. 91v-92r
Title(s) Desconegut, Diagrama per jutjar la qualitat de la digestió segons el color de les orines, escrit 1491 [?] - 1500 [?]
Note Obra en curs d'estudi.

No reporoduïm inc. i expl. del text donades les seves característiques. Es tracta d’un diagrama format per quatre cercles concèntrics, dividits els tres exteriors en 20 seccions. L’exterior duu els noms llatins dels colors precedits per un calderó vermell. El segon en les seccions 1-5 i 19-20 (seguint el sentit del rellotge) té dibuixats uns tubs, el tercer amb la meitat inferior plena de color vermell. El tercer cercle duu explicacions precedides de calderons vermells (gairebé totes) i amb algun subratllat. El quart té inscrites 7 circunferències amb text, de les quals surten manícules que assenyalen a les seccions del cercle anterior i línies que les uneixen i serveixen “Per jutjar la qualitat de la digestió” o “La qualitat de la digestió segons el color de les orines”. Al f. 5 ant. (92 mod.) s’afegeix una nota al marge sobre els dies caniculars i una altra sobre les equivalències de les mesures (vegeu cnum 12525 i 12526 respectivament).
Record Status Created 2015-05-17
Updated 2021-09-25