Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11345
Authors Pseudo-Hipòcrates
Titles Coneixença de les orines treta del llibre d'Ypocràs
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Note Obra en curs d'estudi
Subject MEDICINA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12527
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, Qq A 13 (BITECA manid 2678)
Copied Joan Llopis (f. 32 mod.: la mà que copia el text escriu "dit man que mon cosingerma mestre pere lopis…", Joan Lopis apareix com responsable del recull a l'inici de la taula), 1491 [?] - 1500 [?] (segons la lletra del receptari i el fet que algunes notes afegides posteriors a 1495 (f. 83v) data esmentada per a la difusió d’una malaltia per Europa, amb lletra diferent a la còpia, en un espai que quedava en blanc)
1501 - 1600 ca. (ff. 1-10, lletra)
Location in witness f. Transcrivim el text complet afegit al marge del diagrama. f. 92v
Title(s) Pseudo-Hipòcrates, Coneixença de les orines treta del llibre d'Ypocràs
Incipit & Explicits rubr.: [ 6v ant.; 92v mod] asi comencan les orines del libre de ypocras
text: aquesta es la conexenca de les orines que | fan les fembres […] de mal llegir per una taca vermella] [per] saber dela | muller si es verge \on sj guarda la sua orina e si es ben bella | e daxo | sapies que es verge/ [afegit cursiu amb lletra més menuda] E la orina del baro que | iau ab la fembra sapies que es corbada e tro|baras al fons dela sua sperma. E la orina | dela muller que es prenyada de hun mes ho de | tres sapies que es molt clara e blanqua als fons. | La orina dela muller que ha desa flor sapies | que hes vermella axi com a sanch. Si lo | sercle dela orina tremolara axi que nol | mescles demostra decorriment dels males | vmors que hien per lo cap e corren la ius al | ventrel e a les cames. Orina escumosa | demostra ventozitat del stomach e do|lor del costat destre car lo costat des|tres es mes calent que lo sinistre | Si la orina sera clara e escumosa demos|tra mal de costat sinistre perque espus | fret que lo destre. Si la orina sera groga | e noja clara sapies que es ocasio de calor | axi vermella e per ocasio de la sequedat clara. | E si la orina es blanqua eespeca es ocasio | per la fredor. blanqua e per la vmiditat speça | e groça en substancia E si la orina sera | blanqua e clara sapies que per la fredor es | la ocasio eper la sequedat es clara que auen per | malenconja.
Note Obra en curs d'estudi.

L’escriptura és més cursiva i podria tractar-se d’un afegit de finals s. XV o inicis s. XVI, però no es pot descartar que es tracti de la mà principal escrivint amb menys cura. Hem transcrit el text complet.
Record Status Created 2015-05-17
Updated 2015-05-17