Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 11344
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11160
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Sobre revocació de guiatges
Language català
Date promulgat 1429
City, library, collection, & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 | Antic 44
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. lxiij-lxiiij
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ lxiij] De reuocacio de guiatges
intr.: Ara hoiats queus fa asabee per manament del molt alt senyor Rey lo batle general de Regne de valencia Com lo dit senyor Rey per tolre alguns abusos quj son stats segujts per los guiatges atorgats per lo dit senyor … ha ordenada e manada publicar la prouisio del tenor seguent
intitulatio: Nos alfonso per la gracia de deu Rey darago … e de cerdanya
dispositio: per ço com speriencia manifesta demostra per causa dels gujatges per nos atorgats en fauor de nostra armada la adminjstracio dela justicia es empatxada en gran dan e preiuhj de nostres vassalls … [ lxiiij] … manam esser feta la present sagellada ab nostre segell secret
datatio: dat en barchinona a xiiij dies de abrjl En lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccc xxviiijo Rey alfonsus
certificació: pertal lo dit batle general ab la present publica crida de manament e ordjnacio del dit senyor Rey notiffica … per ço que algu no puixa allegar ignorancia de aquella ne daltres coses en aquella contengudes
conf.: Postmodum vero die sabbati jntus xxiij die aprilis anno anatiuitate dominj Mo cccco nono En lorenç artus crida e trompeta … e lochs acostumats de aquella fealment ab sos companyons
auten.: Lo sobre dit translat es stat tret e transladat per mj saluador piger [?] … e scriua deles dites armades
Record Status Created 2010-06-01
Updated 2012-01-28