Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11330
Authors Jaume Garcia
Titles Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó compilat per l'arxiver reial de Barcelona per a ús de la seca de Perpinyà
Date / Place compilat Barcelona 1454 a quo - 1475 ad quem
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Editat a: García et al. (2009), El Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, Arxiver Reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà. Amb un estudi numismàtic de Jérôme Bénézet
Note compilació de la legislació sobre la moneda des del 1221 fins al 1453. Aquesta obra és al llindar de les admeses al corpus BITECA, car es troba entre el recull de lleis i el tractat pràctic sobre l’ús de la moneda.
Subject Perpignan
Moneda
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12517
City, library, collection & call number Perpignan: Archives Municipales, AA.8 (BITECA manid 5123)
Copied Barcelona: Jaume Garcia, 1443 a quo - 1475 ad quem (data de la
ltima disposició i data de la mort de l'arxiver)
Location in witness ff. 1-43
Title(s) Jaume Garcia, Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó compilat per l'arxiver reial de Barcelona per a ús de la seca de Perpinyà, compilat 1454 a quo - 1475 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 1v] Confirmació del senyor rey en Jaume primer del statut e cor ordonat per lo vaguer e prohòmens de la ciutat de Barchinona sobre la forma dels pagaments fahedors de moneda doblencha novament instituhida ab la moneda vella de quaern
text: Jacobus, Dei gratia rex Aragonum … [ 43] … Testes: Johannes Bover, burges, Johannes Grimau, Damlacius Domenech
Note llevat del títol, extret del facsímil, reproduïm el text de l'edició de Tréton
Record Status Created 2015-04-13
Updated 2015-04-17