Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 11327
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11152
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre fets criminals
Language català
Date escrit 1413
City, library, collection, & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 | Antic 44
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. xxxvij-xxxxiiijv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ xxxvij] Aquests son los staments ordinacions e stabliments ara nouellament feyts en lany dela natiuitat de nostre senyor M. cccc. xiij. esset o stat mestre vicent ferrer en valencia
invoc.: E2n honor e Reuerencia de nostre senyor deus Jhesus christ e dela glorjosa verge e sagrada mare sua nostra dona sancta Maria
intr.: Ara hoiats ques fan asaber los honorables en bernat Johan Justicia dela Ciutat de valencia en lo crimjnal e los jurats prohomens e consellers dela dita Ciutat que com per los peccats crims vicis e delictes publichs e greus offenses notorjes comeses contra la maiestat diujnal ales Ciutats viles lochs … han fet e manen publicar e esser obseruades generalment sens [f. xxxvijv] derogacio de furs e priujlegis del dit Regne les ordinacions jnfraseguents
tit.: Dels qui juguen adaus
dispositio: Primerament com per occasio principal de joch de daus se cometen molts e diuerses peccats publicament e notoria … [ xxxxiiiiv] … perço que algun contra fahent per ignorancia nos puxa excusar
procl.: Die [en blanc] Anno anatiuitate dominj Mo cccco xxiiijo En Ramon artus trompeta publich dela dita Ciutat … per los lochs acostumats dela present Ciutat
Record Status Created 2010-05-20
Updated 2012-02-12