Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 11325
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11150
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Provisió reial en favor de l’armada
Language català
Date promulgat 1431-09-05
City, library, collection, & call number Oriola: Arxiu Històric d'Oriola, 2024 | Antic 44
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)
Location in witness ff. xxijv-xxiiijv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ xxijv] prouisio Reyal ab la qual en fauor dela armada que lo dit S. R. fa guja qualseuol persones
intitulatio: Nalfonso per la gracia de deu Rey darago de Sicilia … e de Cerdanya
salutatio: Al noble e amat conseller nostre mossen Eximen perez de corella Gouernador del Regne de valencia Salut e dileccio
acc.: Com nos haran ordenats e atorgats los gujatge elongament sobre sehiment contenguts en la crida … sots lo tenor seguent
dispositio: Ara hoiats queus fa hom a saber de part del molt alt senyor Rey que lo dit senyor en fauor dela armada la qual fa de present per benefici de sos Regnes … [ xxiiij] … e les coses en aquella contengudes tingats e obseruets e tenjr e obseruar façats segons scrjt e tenor de aquella
datatio: Dada en barchinona sots nostre segell secret [f. xxiiijv] a Cinch dies de Setembre En lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc xxx e hu Rey alfonsus
nota: xxvj Julij anno xxviiijo fon feta la crjda dela treua general
Note a la taula s'ha afegit al final dels Furs del rei Jaume, en lletra posterior, probablement aprofitant un espai en blanc. Podria formar part del TEXID 1028, Corts de Barcelona 1431-1434, disposició en curs d'estudi.
Record Status Created 2010-05-20
Updated 2012-02-12