Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11315
Authors Desconegut
Titles Forma de confessió
Acte de confessió (Beer)
Incipit & Explicits text: Senyer, a Deu e a vos vench a comfecçió [sic] e a penetencia e comfes-me a Déu e a vos generalment de tots mos peccatz, en especial del peccat d'arguyl en que he peccat en moltes maneres. Primerament, que si hom me loas de qualque bona hobra que agues feta, que me'n gloriagava e el ben que faya fahia per tal que hom em lohas
Date / Place escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Beer (1909-10), “Los manuscrits del monastir de Santa Maria de Ripoll (trad. de l'alemany d'En Pere Barnils)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 501
Subject RELIGIÓ
LITÚRGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12480
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll 183 (BITECA manid 2849)
Copied 1301 ? - 1400 ? (PARES)
Location in witness ff. 82-86
Title(s) Desconegut, Forma de confessió, escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 82] Seyer adeu e auos uench a comfecçio e apenetencia ecomfes|me adeu eauos generalment de tots mos peccatz enespecial del | peccat darguyl en que he peccat en moltes maneres. primerament | que sihom meloas de qualque bona hobra que agues feta quemen glo|riagaua e el ben que faya fahia per tal que hom en lohas … [ 86] … ben que pogra a[…] | fer que no he fet de molt[…] star de tot […] | men pint- e enla merce a jhu xst […]
Condition sembla incomplet
Record Status Created 2014-07-31
Updated 2014-07-31