Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11314
Authors Desconegut
Titles Forma de l’obligació del veguer de Barcelona i d’altres oficials de la ciutat quan comencen el seu ofici.
Date / Place promulgat Barcelona 1359 1372
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10858
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 11568 (BITECA manid 1801)
Copied 1363 a quo - 1425 (textos, lletra i filigranes)
1501 - 1600 (Catàleg British Library)
Location in witness ff. 42v-43v
Title(s) Desconegut, Forma de l’obligació del veguer de Barcelona i d’altres oficials de la ciutat quan comencen el seu ofici., promulgat 1372
Incipit & Explicits rubr.: [ 42v] La forma dela obligacio quel veguer de barchinona | e altres officials ordinarjs dela dita Ciutat | fan en lentrament de lur officials ordinarjs dela dita Ciutat | fan en lentrament de lur offici laqual hic es | posada a fi quel Racional sapia a que son obligats | ells e lurs fermançes sobre la reddicio de lurs | comptes segons ho mostren les clausules seguents | contengudes en la dita obligacio … a que son obligats ells e lurs fermançes sobre la reddicio de lurs comptes segons ho mostren les clausules seguents contengudes en la dita obligacio
tit.: Permittit et jurat
text: Et quia jn fine sui regimjnjs tenebit tabulam secundum constituciones | Cathaloniae generales predictas … [ 43v] … comendatum juxta vsaticos Barchinone et Constituciones Cathalonje.
Note Només és en català la rúbrica. Tot el text és en llatí.
Record Status Created 2014-07-30
Updated 2014-07-31