Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1130
Authors Desconegut
Titles El que va passar entre el princep de Gales i el senescal de França després de la batalla de Nàjera
Date / Place escrit 1301 - 1400
Language català
Text Type: Prosa
Subject France (regne)
England (nació)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 181
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, y.III.4 (BITECA manid 1043)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 126vb-128va
Title(s) Desconegut, El que va passar entre el princep de Gales i el senescal de França després de la batalla de Nàjera, escrit 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 126vb] A3pres quj lo Rey don pedro de Castella e lo princep de gales fill primogenit del Rey Aduart denglaterra agueren vencut la batalla al Rey don Anrich dauant migera en lo Regne de castella foren duts dauant lo princep tots los cauallers e gentills homens quj foren presoners en la dita batalla … [ 128va] … en les parts on auja guerra e ses devenja semblant cas
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2005-01-12