Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1130
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number c.II.7 | Antic ç.II.7 | Antic II.G.12 | Antic III.M.13
Title of volume 7 CONSTITVT SYNOD. BARCH. ( sobre una tira daurada de protecció del tall)
Copied Barcelona: 1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III (més un taló) + 1 s/n + i- xvj + xxij-xxxiiij + 45-150 (= i-ciij) + [150bis] + 151-157 + III
Collation 124 28/6 316 48 516 63t4/4 710 818 93 108 112/4 12-138
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
31 línies (f. 2 i en general a tot el volum)
32 línies (f. 144)
Size relligadura 310 × 230 mm (pla anterior)
pàgina 295 × 215 mm (f. 2)
caixa 225 × 150 mm (f. 2)
caixa 225 × 165 mm (f. 144)
Hand cursiva catalana del s. XV (als textos catalans)
gòtica diverses mans gòtiques més o menys formades i també algunes cursives (a la resta del volum)
Watermark cap d'home amb rínxols, antena i aspa (f. 1 prel. s/n)
fruita magrana (ff. 61-62)
flor en forma de tulipa (ff. 65, 129-130)
destral (ff. 134-136)
Pictorial elements Rúbriques vermelles (primera part)
Caplletres: espai en blanc per a les inicials assenyalades amb lletres de guia (parts primera i segona)
Calderons en vermell (primera part)
Altres: tocs de vermell en algunes majúscules al començament del volum (primera part)
Rúbriques en vermell, seguint les anotades pel copista en lletra molt menuda al martge inferior (p.e. ff. 106v-107r) (segona part)
Altres: sense cap mena de decoració (parts tercera i quarta)
Other features Justificació: punta de carbó (primera part ff. 1-44)
Pautat: pauta més habitual, les línies arriben fins als extrems del foli (primera part)
Perforacions: rodones als angles de la caixa, fetes amb un punxó (primera part)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (primera part)
Reclams: horitzontals molt petits, situats cap a la dreta, visibles només al primer quadern (primera part)
Justificació: punta seca (segona part ff. 45-126)
Pautat: pauta més habitual, les línies arriben fins als extrems del foli (segona part)
Perforacions: menudes, verticals o inclinades als angles de la caixa (segona part)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (segona part)
Reclams: sense reclams (segona part)
Justificació: podria ser tabeliònica (tercera part ff. 127-134)
Perforacions: no es veuen (tercera part)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia (tercera part)
Reclams: sense reclams (tercera part)
Justificació: sense cap mena de pauta traçada (quarta part ff. 135-146)
Perforacions: no es veuen perforacions (quarta part)
Pautat: l'escriptura ocupa gairebé tot l'espai disponible al foli (quarta part)
Ús de la primera línia de la pauta: suposem la primera línia escrita (quarta part)
Reclams: sense reclams (quarta part)
Signatures: no es veuen en cap de les parts del volum
Condition en molt bon estat si tenim en compte les seves característiques instrumentals. Volum amb tres tipus de foliació, la part més antiga conserva l’antiga foliació en xifres romanes feta a tinta, contemporània a la copia (arriba al f. xxxiiij); la segona part té una altra foliació antiga, independent, també en xifres romanes que va acompanyada d’una altra de posterior, però també antiga probablement del s. XVI, en xifres aràbigues, que continua la del volum general i arriba fins al f. 150 (= f. ciij). A partir d’aquest punt només hi ha la foliació moderna a llapis en guarismes que ha oblidat un foli després del 150 i no numera les guardes. Volum amb algunes taques de brutícia i d'humitat; manca el primer foli, probablement en blanc i també el darrer foli del segon quadern. Són en blanc els ff. de guardes (amb alguns dibuixos i anotacions), el f. 1v preliminar sense numerar, i els ff. xxxxiiijv, 61v, 104v-105v, 135-139v (manquen els ff. 137-138), 148v-150r, 150bisr-v. Tenim dubtes a l’hora d’establir l’estructura fascicular del volum, car no sempre es veu la costura del centre dels plecs i alguns quaderns semblen incomplets (segon, sisè, novè i onzè), el quart quadern no es pot reconstruir amb precisió, es veu cap corda que marqui el centre del plec i els ff. 67-68 estan enganxats damunt el primer foli del plec següent (f. 69), cosa que fa pensar que aquesta part es trobava en estat inestable quan va rebre la rellidagura actual (i quan rebé les dues foliacions que conserva: l’aràbiga i la romana)
Binding del Monestir, amb una peça de pergamí sobre cartó format per papers enganxats que serveix de protecció al llom, que es continua amb un altre bocí només de pergamí que serveix per fixar-la a la part del darrera. La part de protecció és daurada i gravada i duu el títol del volum en lletres més fosques
Previous owners (oldest first) Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] 1586 ad quem (Antolín)
Associated persons Nom de al f. 151v, invertida, hi dues anotacions dels anys 1491-1492 que dóna constància d'un pagament rebut per Bernat de Vilalba (Fra), clergue regular
Anotacions de al primer foli hi ha anotacions de prestecs fets a Llull (Mossèn) (Floruit 1450 - 1500 [?])
Nom de de Pere Caretas (Mossèn) (Floruit 1492) (1.-“Jo fra bernat de ujlalba camarer de sent cugat deuales atorch a uos mosen pere caretas que rebuts de uos tre nta so us per la paga de sent mjquel del a ny noranta escrjt de ma mja a set de mayg ay lxxxxj”; 2.- “Jo fra bernat de ujlalba camarere de sent cugat de uales atorch a uos mosen pere caretas que rebuts de uos tre nta so us per la paga de sent mjquel delay noranta escrjt de ma mja a deset de gjner ay M.cccclxxxxij”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. c.II.7 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 16-7 , n. 3-4
Descrit per: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 16-18
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:218-35
Note manuscrit copiat per diverses mans de factura i preparació molt diversa; els textos catalans finals van ser transcrits per mans força cursives als folis que romangueren en blanc originalment.

Les antigues signatures: iij.M.13 i II.G.12 es troben al capdemunt del primer foli de text i foren ratllades amb tinta quan deixaren de ser emprades.

Al f. IVv de guardes anteriors es troba la signatura antiga ij. ç. 7 (a ploma) i a sota, a llapis vermell c.II.7, que és l’actual.

Per als textos llatins, veure Antolín (1910-23 I: 218-35).

Nombroses anotacions als folis de guarda, anotacions en llatí i manícules que assenyalen passatges a la segona part.

L'estructura fascicular presenta problemes. El primer quadern té 24 folis, el segon 15 (en falta un a la segona part del plec) i el tercer 16. El plec 4 té problemes, no es veu el cosit i hi ha uns folis enganxats que fan que no quedi clara l’estructura d’aquest plec i del següent; els ff. 68-69 estan enganxats damunt del 67, que seria el darrer de la primera part d'un quadern de 8 bifolis, cosa per la qual podríem pensar que se n'hagués arrancat un, però tant les foliacions com el text van bé. A partir del f. 88 tenim un plec de 8 ff. (88-95), altre de 10 (ff. 96-105), altre de 18 (ff. 106-123), altre de tres (ff. 124-126), que semblen formar una unitat independent, on no es veu costura, els dos primers amb la filigrana de la flor de lis, que no es troba en cap altre punt del volum. Segueix un quadern de 10 folis (ff. 127-139) i el final que en té 11 (ff. 140-150).

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12417
Location in volume ff. 45-123v
ff. i-lxxvijv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2675
Jaume I, Comte de Barcelona. Franqueses i privilegis de Mallorca (1230-1339 ?)
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca (1230-1339 ?)
Jaume II, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca (1230-1339 ?)
Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca (1230-1339 ?)
Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca (1230-1339 ?)
Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca (1230-1339 ?)
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca (1230-1339 ?)
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Franqueses i privilegis de Mallorca (1230-1339 ?)
Language català
Date promulgat 1230
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] Rex Jacobus primus de franquitudine maioricarum uniuersitati Ciuium Barchinone concessa
intitulatio: [m]4Anifestam sic omnibus quod nos Jacobus dei gratia Rex Aragonum et regni maioricarum … et dominus Montispessulani
intr.: Atendentes multa seruicia … remedio jncucrisse
datatio: Datum in Ciuitate maioricarum .iiij. idibus Januarij Anno domini M.CC.º xxxº
subscr.: Signum […] Jacobi dei gratia Regis Aragonum et regni maioricarum Comitis Barchinone et dominj montispessulanj
testimonis: [ 45v] Huius rei testes sunt … Garcia periç de muntcad
subscr.: Si[…]num Guilermi scribe … hanc cartam scripsit loco die et anno prefixis
tit.: De franquitudine leude totius terre domini Regis ciuibus Barchinone concessa
text: [i]N nomine domini nostri ihesu christi pateat uniuersis … remedio se nouerir jncursurum
datatio: Datum apud Barchinoni pridie idus Aprilis. Anno domini M. cc.xxxº. secundo … [ 123v] … sibi comissa predicta stuatuta seruent et faciant
Note disposicions des de 1230 a 1339 en llatí i català; donem entrades independents a aquelles que duen el text en català
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12418
Location in volume ff. 71v-72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11283
Consell de Cent. Ordenança sobre els loismes
Language català
Date promulgat 1285-01-16
Title(s) in witness Qualiter diuidatur decima pars laudimj jnter dominos, 71v
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71v] Qualiter diuidatur decima pars laudimj jnter dominos
datatio: [ 72r] [d]2ie iouis que est .xvj kalendas febroarij Anno domini .Mº. cclxxxv. Guillermus de Piraria [?] preco [?] publicus barchinone de mantado vicarij et consiliariorum et proborum hominum Barchinone preconizatus est puce [?] per Ciuitatem barchinone ea que seguntur
dispositio: [a]2Ra oiats queus fa saber lo ueguer a tuyt ensemps cominalment con tuyt sapiats quel senyor Rey en P. de bona memoria mana al ueguer de barchelona per lo noble en bernat de Perataylada procurador del senyor Rey en presencia dels consellers e daltres prohomens e oficials del senyor Rey qui aqui eren presents en pasau [sic] seu / que lo dit ueguer faes obseruar la constitutio e lestatut lo qual ere estat fet e ordenat e publicat per lo senyor Rey sobre lo fet dels loismes çoes la deena part del preu fo posada ala lur part en una taula en nom dells e la uenda que pas … fos partit entrels senyor axi con dabans se fahie
testimonis: fuerunt etiam presentes quando dictus dominus Rex fecit dictum mandatum dicto vicariohij. Petrus de sancto clemente … et Antiqus stacionis vicarius
Note segueix nota en llatí. Al marge es llegeix: “ista constitucio est in carta precedenti’’
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12419
Location in volume ff. 75-78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1619
Jaume II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (València)
Language català
Date celebració 1301
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75] Capitula facta supra salarijs judicum aduocatorum et procuratorum at eciam arbitrorum
intitulatio: [J]2Acobus dei gratia Rex Aragonum … Barchinone
salutatio: dilecto suo Petro Arnaldi de Ceruaria vicario barchinone … Salute et dilectione
pream.: literis et capitulis jnfrascriptis a uobis … quorum capitulorum tenor talis est
intr.: Aquests ordonaments daual scrits ha tractats e ordenats en .p. A. de ceruera ueguer de barçalona … saluant al senyor Rey que si ell uol als ordenar ne mandar en los ordenaments nouelament fets que sie feta la sua uolentat aixi com a ell placie
dispositio: Primerament ordonaren que tots los auocats sien examinats e que negun no gos auocar que no sie examinat. Atorga lo senyor Rey aquest capitol e enadeix e uol que sien elets .ij. sauis suficients de barchinona qui façen sagrament que examinaran be e leyalment los dits auocats de lur sciencia e de lurs condicions … [ 78] … Auocats e Jutges que no jutiaran ne auocaran contra ordinacions e constitucions fetas en la cort general ne contra constitucions scritas de Barchinona a lur scient E qui las dias cosas jurar no uolra no sie reebut en las ditas corts a jutgar ne auocar tro que haie jurat. Atorga ho lo senyor Rey e uol e mana que aço e totas las altras cosas demont ditas sien tengudas e fermament obseruadas
nota: Jgitur cum sit nobis cordi ut regali preeminencie … jurium exequtor. Datum ualentie .xiiij. kalendas madij Anno domini M.ccc. primo
Note text en llatí i català
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12420
Location in volume ff. 111r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1254
Jaume II, Rei de Corona d'Aragó. Preconització: prohibició als clergues que exerceixin l’ofici de la notaria
Language català
Date escrit 1302-06-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 111] Preconitzacio ne ullus clericus tabellionarus officio vti possit
intr.: [h]2ec preconizacio sequens fuit preconizata publice per Ciuitatem Barchinone die dominjca sesto pentecostes quinto decimo kalendas. julij Anno domini .M .ccc. Secundo
dispositio: [a]2Ra oiats per manament del senyor Rey que neguna persona qui port corona clerical o port en si per clergue daqujauant en la terra o en la senyoria del dit senyor Rey no faça negunas cartas ne negunas scripturas publicas nj en neguna manera no sie reebut a ofici de notaria … [ 111v] … E en altra manera encorrera en lo perill de lur ofici e no res menys en la jndignacio del senyor Rey
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12422
Location in volume f. 112r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11285
Jaume II, Rei de Corona d'Aragó. Sobre els oficis que no poden executar els clergues
Language català
Date promulgat 1309-10-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112] Quod nullus deferens tonsuram aut pro clerico se gerens vti possit officio assidendi
intitulatio: [[J]2Nfans Jacobus … procuratorj generalis
salutatio: fidelibus suis vicario et bajulio … Salute et dilectione
pream.: Scire uos uolumus … [ 112v] … mjnjme diferatis
datatio: Datum Barchinone .vij. idus octobre Anno domini M. ccc. nono
nota: Qualitera presentata … Ciujtatis barchinone preconizacionem sequentem
text: [a]2Ra ogats queus fa saber lo ueguer e batle de Barchinona per manament del senyor Rey quel senyor Rey ab letra sua ha prouehit e ordenat que null hom qui port corona o quis tengue o sie per clergue no pusque esser assessor nj jutge ne sie pres ne reebut per assessor ne per jutge per neguns oficials del senyor Rey
Note text en llatí, la nota final que resum el text és en català, la transcrivim íntegrament
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12421
Location in volume ff. 118v-119v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11284
Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó. Disposició sobre remissió dels crims
Language català
Date promulgat 1335-04-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118v] Ne remissiones aut compositiones sicut de criminibus per mortis aut membri mutilacione jnfrigentibus
intitulatio: [A]2Lfonsus etc.
salutatio: dilecto consiliario suo ferrario de lileto … salute et dilectione
datatio: Cum ex jnpunitate scelerum tradite … [ 119] … ad memoriam et rei euidenciam registrari
nota: [p]2Retextu huius licere et mandatijn ea contenti … jn litera precedenti jntitulato sub forma sequitur
text: [a]2Ra ogats queus fa saber en ff. de lilet conseller del senyor Rey e Batlle general de Catalunya de manament espres del dit senyor Rey que alscuns oficials del senyor Rey e del senyor Jnfant en .P. primogenit seu e general procurador seu… no guosen ni assagen componicions difinicions e remissions fer de crims o excesses a meri jmperi pertanyents dels quals mort natural … [ 119v] … e aquella componicio e difinicio no haien força ne acabament
Note text en llatí, nota que resum el text en català
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12423
Location in volume ff. 127-128
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5335
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Forma de citació criminal
Language català
Date promulgat 1387 - 1396
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127] forma citacionis que debet fieri delatis de crimjnibus absentibus
text: Ara ojats de part del senyor duch que naytal es jnculpat daytal crim segons que apar per jnquisicio … [ 128] … E a sobreabundant cautela cita lo demunditjnculpat peremptororiement que dins terme de .x. dies primer uinents comparegue dauant aquell senyor o en sa audiencia apparellat de respondre e de estar a dret sobre lo dit aytal crim
concl.: Quequidem preconizacio de mandato domini ducis fuit facta … Et cum hec feceritis nostre curie uos hoc fecisse per uostras literas jntimetis sub forma presentibus jnterclusa quas tradatis presencium portitori. Datur
Note text en català i llatí. Afegits als marges assenyalats per un signe de crida
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 387
Location in volume f. 140 (fol. moderna)
f. lxxxxiij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1311
Desconegut. Termes de la vegueria de Barcelona i del Vallès
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness JHS. Ma. Los termens dela vagueria [sic] de barchinona
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140] Los termens dela vagueria [sic] de Barchinona
text: La vagueria de Barchinona e de valles comensa a Garraff dins en la mar … e en lo portal nou
Condition incomplet
Note inclou els termes de la vegueria, els de la ciutat i els del territori de la ciutat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 293
Location in volume ff. 140v-141 (fol. moderna)
ff. lxxxxiijv-lxxxxiiij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2081
Joan Llull, Batlle de Barcelona. Crida de les malalties dels esclaus
Language català
Date promulgat 1433-04-30 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140v] Dels sclaus
intr.: Die Jouis .xxx. Aprilis anno Millessimo .cccc.o xxxiij.o [expl.] per loca solita ciuitatis barchinone preconjtzationem seguentem
text: Ara hoiats per manament del honorable en Johan lull batle de barchinona Ordonaren los consellers e prohomens dela dita ciutat per be e profit dela cosa publica dela dita ciutat e dels habitans en aquella per tolra diuerses questions plets e debats les quals son per moltes vies e maneres en la present ciutat suscitats e moguts sobre los cassos de malalties e jnfirmjtats amagades dels sclaus e sclaues venuts si poden nj deuen esser sufficients a retractar los contractes de aquells fets … [ 141] … E si en altre manera hi sera procehit sia jnualit cas e nulle
nota: Retenen se empero los dits consellers e prohomens que si en les dites presents ordinacions hauran o apparran algunes coses scures o dubtoses etc.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 167
Location in volume ff. 142-146v (fol. moderna)
ff. lxxxxv-lxxxxviiij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2749
Batlle de Barcelona. Ordinacions sobre els plets
Language català
Date promulgat 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142] De litti abreuj[anda]
pream.: Die venerjs .xxviiij. mensis Nouembris anno anatiuitate dominj Millessimo .cccc.o .xxv.o
intr.: Ara hoiats tot hom generalment per manament dels honorables veguer e batle dela ciutat de barchinona ço es de cascu dells tant com toca a sa jurisdiccio que com aquells als quals se pertany lo regiment dela cosa publica degen esser attents ab subirana diligencia … als abusos scandals e perills sobre dits feren e ordonaren les ordinacions seguents
dispositio: Primerament que dassi auant en totes les causes o questions ciuils les quals nos poran determenar ala cadira del ordinari en le prjmeres segonas e terças citacions si la dita part requerra que dela questio que ha o haura ab altre part en qual seuol part o punt sia la dita questio sie fet e fermat compromes per les parts … [ 146v] … per ço que sie breu vjsta la fi dels plets los quals vuy son fets jnmortals segons dit es
nota: Retenen se empero los dits consellers e promens que en les dites ordinacions o en alguna de aquelles … les puxen jnterpretar corregir o declarar vna vegada e moltes e tantes com se volran a lur bona coneguda
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26