XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1130
Name Arxiu Reial
Associated places Barcelona
Associated persons bioid 6359 Diego García, escrivà Barcelona
bioid 2558 Rafael Domènech (Floruit 1630)
Former owner of manid 2877 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó (Cancelleria. Pergamins. Fragments), Carpeta 19, núm. 420. 1401 - 1425. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1447 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscritos varia, 4. 1401 - 1425. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1938 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 25. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1479 a quo. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Malaltia, exequia e sepultura del il·lustríssimo Sr. Don Joan II rey d'Aragó, escrit 1479 a quo.
manid 2212 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable, 20 (1). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1276 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria Reg. 3684. Barcelona: Pere Miquel, 1491-11-16 d. - 1500 [?]. Tribunal del Santo Oficio, Translat de la sentència contra Benet Garcia (tr. Desconegut), traduït 1491 d.
manid 2400 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria Memorials, 67. Barcelona: Pere Posa, 1486 a quo. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 1355 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (2) (1520 d.). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21 .
copid 1299 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (3) (1515 ca.). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23 .
copid 1415 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (4) (1540-08-06). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503 .
copid 1427 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (5) (1536-01-26). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 .
copid 3049 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (6) (1510-11-02). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 .
copid 3048 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (7) (1512 ca.). Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512 .
copid 2079 Ed.: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Incunable 20 (8) (1513-05-06). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05 .
Record Status Created 1992-05-08
Updated 1992-09-26