Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11308
Authors Desconegut
Titles Oració per demanar mercè en el moment de la mort per a la remissió dels pecats i protecció davant qualsevol esperit maligne
Oracions i regles de vida cristiana (Bohigas)
Incipit & Explicits text: O bon ihesus deu meu glorios nat | de deu lo para eternalment e | dela humil verge gloriosa nostra | dona sancta Maria temporalment / Tu sen|yor ador / Tu llou tu vncesch [?] e confes esser | deu meu Em alegra morir en la tua | sancta fe crestiana … Mas segons | la tua gran misericordia Per que senyor | en les tues mans coman lo meu sperit | lo qual has rehemut ab la sanch | preciosa del teu fill glorios ihesus amen | E sia dit lo pater noster / e la Aue | maria per tres vegades al pas de | qual sevulla crestia / o crestiana e | es apropiada atot spirit maligna
Date / Place escrit 1401 ? - 1500 ?
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
References (most recent first) Tractat en: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia , n. 16
Subject RELIGIÓ
PREGÀRIES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12469
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 92 (BITECA manid 1157)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 14-15v
Title(s) Desconegut, Oració per demanar mercè en el moment de la mort per a la remissió dels pecats i protecció davant qualsevol esperit maligne, escrit 1401 ? - 1500 ?
Incipit & Explicits text: [ 14] [O]3 bon ihesus deu meu glorios nat | de deu lo para eternalment e | dela humil verge gloriosa nostra | dona sancta Maria temporalment / Tu sen|yor ador / Tu llou tu vncesch [?] e confes esser | deu meu Em alegra morir en la tua | sancta fe crestiana … [ v] … Mas segons | la tua gran misericordia Per que senyor | en les tues mans coman lo meu sperit | lo qual has rehemut ab la sanch | preciosa del teu fill glorios ihesus amen | E sia dit lo pater noster / e la Aue | maria per tres vegades al pas de | qual sevulla crestia / o crestiana e | es apropiada atot spirit maligna
Record Status Created 2014-07-19
Updated 2014-07-20