Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11299
Authors Hieronymus ?
Titles Prologus Eusebii Hieronymi in libro Ezrae
Pròleg del llibre d'Esdres
Date / Place traduït 1351 ? - 1375 ? (A. Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12456
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 208va-209va
Title(s) Hieronymus, Pròleg del llibre d'Esdres, traduït 1351 ? - 1375 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 208va] Açi se acaba la Horaçio De Menasses Rey De iuda E comenca lo prolech sobre lo primer libre de esdras
text: I7o hom he enchara perpansat sies pus Greu cosa de fer … [ 209va] … sere espauentat per mal dit de aquells ni per hoyr
Record Status Created 2014-04-30
Updated 2014-04-30