Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11295
Authors Hieronymus
Titles Prologus Hester
Pròleg del llibre d'Ester
Date / Place traduït 1351 - 1375 ? (A. Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 12454
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness f. 275rb-vb
Title(s) Hieronymus, Pròleg del llibre d'Ester (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1375 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 275rb] Açi se acaba lo Saltri [sic] Comença Lo prolech de sent Geronjm Sobre lo Libre De Job
text: I5Jo [sic] son coste et per lo libre dela santa scriptura dispondre … [ 275vb] … en aquell loch en lo quall hes scrit dauant enla fi dell volum
ID no. of Witness 2 cnum 12453
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness f. 241va-vb
Title(s) Hieronymus, Pròleg del llibre d'Ester (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1375 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 241va] Açi se acaba lo libre De Judich Comenca lo prolech Sobre lo libre De Ester
text: M5Enjfesta cosa es que lo libre de Ester es corumput per diuerses tranlecions … [ 241vb] … segons la costuma Dels ebreus
Record Status Created 2014-04-29