Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11294
Authors Hieronymus
Titles Prologus Iudith
Pròleg al llibre de Judit
Date / Place traduït 1351 - 1375 ? (A. Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12452
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 233vb-234ra
Title(s) Hieronymus, Pròleg al llibre de Judit (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1375 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 233vb] Açi se acaba lo libre de tobies E comensa lo prolech Sobre l o libre de Judich
text: L5o libre De Judich es lest quant als jueus en totes les sants escritures … [ 234ra] … e que sobras aquell qui no podia eser sobrat
Record Status Created 2014-04-29