Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11291
Authors Mattheus
Titles Evangeli segons Mateu
Date / Place traduït 1340 ad quem ? (Riera 2013: 70)
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Riera i Sans (2013-09), “Bíblies en català no cremades per la Inquisició espanyola”, Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya 70
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12447
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1588, exp. núm. 15 (BITECA manid 5113)
Copied 1340 ca. (J. Riera)
1301 - 1350 (J. Riera)
1301 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1564
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Mattheus, Evangeli segons Mateu, traduït 1340 ad quem ? 10:14-11:25
Incipit & Explicits text I: [ 1ra] […]d | […]e | […]de | […]o? | […]re | […]-im | […]s | […]a | […] si | […]ie | […]n | […]als… [expl.] or | […] [a]xi | […]ei | […]o | […]th | […]chs | […]t que | […]que
text II: [ 1rb] part carn situat després del f. 247, es llegeix capgirat] no sia sabut. […] | uos deits ho en […] | reyla predicats […] |nat. de les cas[…] | aquels qui a[…] | no poden au[…] | ment aquel qu[…] | anima en m[…] |mateys duas […] | dels no cau e[…] | pare e nos e to[…] | cap son nom […] | paor que uo[s…] | auçels … la sua anima per […] | reeb uos mi r[…] | aquel qui ma t[…] | en no de prop[…] |pheta. e qui […] | aura guardon | […]
text III: [ 1va] part pèl, situat després del f. 247, es llegeix capgirat] quetz menors | […] discipol. ue | […] no perdra son lo-guer (fa escaleta) | […] .ix. (vermell) | […] complides a | […] xij. discipols | […] ssen predicar per | […] han confos … es aque de quj | […] met lo meu | […]ara qui endre| […] tu ¶ verament | […]euat entre los | […]r de ihoan babtista | […] celestial es | […] temps de iohan | […] regne celesti
text IV: [ 1vb] a[…] | i[…] | t[…] | pro[…] |r[…] … p[…] | a[…] | si[…] | se[…] | fo[…] |n[…] | t[…]
Condition fragment
Note No transcrivim altres parts del fragment perquè només són visibles unes poques lletres de cada línia.
Record Status Created 2014-04-21
Updated 2018-03-18