Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1128
Format art. de llibre. edició. imprés
Author Ramon Aramon i Serra
Title Una cançó i tretze cobles esparses inèdites
Source Mélanges de linguistique romane et de philologie médiévale offerts à M. Maurice Delbouille
Source associated persons Jean Renson (Ed.)
Place / Publisher Gembloux: J. Duculot
Date / Location 2 1964: pp. 21-38
Volumes 2
Source of Data for Works texid 4002 Desconegut, Ab pena gran mos dèbils sentiments, escrit 1450 ca.
texid 4010 Desconegut, Cercant camí de poder esmerçar, escrit 1450 ca.
texid 4005 Desconegut, Com fel amant, pris vida d'asperansa, escrit 1450 ca.
texid 4006 Desconegut, Del ja promès no tench més avant cura, escrit 1450 ca.
texid 4009 Desconegut, En aquell jorn que·us fiu de mi senyora, escrit 1450 ca.
texid 4004 Desconegut, Esper, esper de vostra senyoria, escrit 1450 ca.
texid 4003 Desconegut, Ja no tench res que tot vostra no sia, escrit 1450 ca.
texid 3997 Desconegut, Jamés degú ama lo que no veu, escrit 1450 ca.
texid 3999 Desconegut, La virtut sou en pròpria forma, escrit 1450 ca.
texid 4000 Desconegut, No crech al món sia tant linda dama, escrit 1450 ca.
texid 3998 Desconegut, No pug dir, sert, virtut o gentilesa, escrit 1450 ca.
texid 4008 Desconegut, No·m sé si só en mar, cel o en terra, escrit 1450 ca.
texid 4001 Desconegut, Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora, escrit 1450 ca.
texid 4007 Desconegut, Si·m trop abssent de vostra gentilesa, escrit 1450 ca.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1330 MS: Montserrat: Monestir, 992. 1491 - 1500. Col·lectiu, Cançoner del Marquès de Barberà, compilat 1450 - 1500.
Source of Data for References bibid 7011 Aramon i Serra et al. (1997), Estudis de llengua i literatura
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-10-22