Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1128
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1754
Joanot Martorell, Cavaller. Tirant lo Blanc
Language català
Date escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem
City, library, collection, & call number London: The British Library, G.11383 | Antic IB.52043
Title(s) in volume Libre del valeros e strenu cavaller Tirant lo Blanch
Imprint València: Nicholas Spindeler, 1490-11-20
Location in witness ff. 1ra-378vb
Title(s) in witness Libre del valeros e strenu cavaller Tirant lo Blanch
Incipits & Explicits in witness índex: [ 1ra prel.] [a]4 honor: lahor: e gloria del inmensa: e diuina bondat de nostre senvor [sic] deu ihesu crist: e dela sacratissima mare sua. comencen les rubriques del libre de aquell admirable Caualler tirant lo blanch
tit.: [ 1ra prel.] De la primera part de aquest libre: capitol primer … [ 8vb prel.] … Com Lemperador trague ed preso lo Solda: e lo Turch: e tots los altres prisoners: e feu pau e liga ab ells. c. cccclxxxvij
registre: a.b.c.d. (…) y.z. Tots los querns de aquest .a.b.c. van per aquest orde. En cascu dels quals hi ha quatre fulls. Tots los querns de aquest : A.B.C. van per aquest orde. En cascu dels quals hi ha .iiij. fulls Exceptats los dos derrers ço es Y.Z. qui son de tres fulls
rubr.: [ 1ra] A4 honor lahor e gloria de nostre senyor deu Jesu christ e dela gloriosa sacratissima uerge Maria mare sua senyora nostra comenca la letra del present libre appellat Tirant lo blanch: dirigida per mossen Joanot martorell caualler al serenissimo princep don Ferrando de portogal
carta: M11olt excellent virtuos e glorios princep Rey spectant … [ 1vb] … per mi sols sia stada ventilada a seruey del molt illustre princep e senyor Rey spectant don Ferrando de portogual la present obra e començada a .ii. de Giner de lany .M.cccc.lx
tit.: Prolech
prol.: Prolech. C5om euident experiencia mostre la debilitat dela nostra memoria sots metent facilment a obliuio [sic] no solament los actes per longitut de temps enuellits … [ 2rb] … per ço de aquell e deles sues grandissimes virtuts e cauallerias se fa singular e expressa mencio indiuidual segons reciten les seguents hystories
tit.: [ 2va] Comenca la primera part del libre de Tirant la qual tracta de certs uirtuosos actes que feu lo Comte guillem de ueroych en los seus benauenturats darres dies. Capitol primer
text: E10n tan alt grau excelleix lo militar stament que deuria esser molt reuent si los Cauallers obseruauen aquell segons la fi perque foch instituyt e ordenat … [ 378va] … E foren posats en vna molt riqua tomba que Lemperador le hauia feta fer e podeu creure que per lo bon regiment: e per la bona: e virtuosa vida son collocats en la gloria de paradis. deo gracias
nota: A5Ci feneix lo libre del valeros e strenu caualler Tirant lo blanch Princep: e Cesar del Imperi grech … [ 378vb] … E protesta que si en lo dit libre haura posades algunes coses que non sien catholiques que no les vol hauer dites. ans les remet a correccio dela sancta catholica sglesia
colofó: Fon acabada de empremptar la present obra en la Ciutat de Valencia a .xx. del mes de Nohembre del any del natiuitat de nostre senyor deu Jesu crist mil.cccc.lxxxx
References (Most recent first) Martorell et al. (1969-70), Tirant lo Blanc. Edició del V centenari de la mort de Joanot Martorell 1:95-6
Martorell et al. (1947), Tirant lo Blanc
Martorell et al. (1920-21), Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch. Novel·la del XVèn segle. Edició anotada i comentada per en Joan Givanel i Mas. Orles policromes per N'Eudald Canibell i Masbernat. Inicials, vinyetes i ex-libris d'en Germà Viader i Llor
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-04-21