Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11285
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Sobre els oficis que no poden executar els clergues
Date / Place promulgat Barcelona 1309-10-09
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12422
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.7 (BITECA manid 1130)
Copied Barcelona: 1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)
Location in witness f. 112r-v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Sobre els oficis que no poden executar els clergues, promulgat 1309-10-09
Incipit & Explicits rubr.: [ 112] Quod nullus deferens tonsuram aut pro clerico se gerens vti possit officio assidendi
intitulatio: [[J]2Nfans Jacobus … procuratorj generalis
salutatio: fidelibus suis vicario et bajulio … Salute et dilectione
pream.: Scire uos uolumus … [ 112v] … mjnjme diferatis
datatio: Datum Barchinone .vij. idus octobre Anno domini M. ccc. nono
nota: Qualitera presentata … Ciujtatis barchinone preconizacionem sequentem
text: [a]2Ra ogats queus fa saber lo ueguer e batle de Barchinona per manament del senyor Rey quel senyor Rey ab letra sua ha prouehit e ordenat que null hom qui port corona o quis tengue o sie per clergue no pusque esser assessor nj jutge ne sie pres ne reebut per assessor ne per jutge per neguns oficials del senyor Rey
Note text en llatí, la nota final que resum el text és en català, la transcrivim íntegrament
Record Status Created 2013-12-18
Updated 2013-12-18