Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11272
Authors Desconegut
Titles Història sobre com curà Jesucrist la gota a sant Pere
Eixarm o conjur per curar la gota
Date / Place escrit 1350 1400
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
Note Després d'una introducció que demana pregar un pare nostre i un ave maria el text explica com a precs de sant Pere, que seia sobre "pedre marbre" i patia de gota, Jesucrist amonestà la "gota malvade" perquè abandonés a sant Pere invocant "Madona santa Marie", els seus "cabelys", l'anunciació, el naixement de Jesucrist, babtisme, el darrer sopar i la seva mort i resurrecció. El text presenta una gran confusió en la grafia de les vocals àtones (a/e)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12362
City, library, collection & call number Caldes de Montbui: Arxiu de la Parròquia de Santa Maria, sense signatura (BITECA manid 5090)
Copied Desconegut, 1351 ? - 1400 ?
Location in witness ff. [3?]v-4
Title(s) Desconegut, Història sobre com curà Jesucrist la gota a sant Pere, escrit 1400
Incipit & Explicits acc.: [ [3?]v] En nom denoste senyor Jhesu chrst sia amen. Sica [sic] dit vn pater noster. hu uan [sic] avemarje en nom del pare ✠ del filj [sic] ✠ & [sic] del sanct esprjt ✠ [a]men
text: Sent .P. seya sobra pedre marbre & soferja gran pena de dolor de gota e nostro senyor aparech li en torogall [?] dient li sauja & mo [sic] senyor sent .p. respos senyor placius quem ajuts anaquesta dolor de gota saparte de mj e del meu cos … [ 4] … E per lo auenjment de nostre senyor en la sapultura de nostre senyor.
Record Status Created 2013-09-03