Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11268
Authors Consolat de Mar
Titles Ordinacions dels fets marítims i mercantívols
Date / Place promulgat 1248 - 1400
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Texts Part de texid 1090 Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12341
City, library, collection & call number Perelada: Biblioteca-Arxiu del Palau de Perelada, 347.79(46.71)(002) Consolat (BITECA manid 2110)
Imprint Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645 (portada i colofó)
Location in witness ff. I-93v
Title(s) Consolat de Mar, Ordinacions dels fets marítims i mercantívols, promulgat 1248 - 1400
Incipit & Explicits tit.: [ 1] SEGVEIXSE LO LLIBRE | DE CONSOLAT NOVAMENT CORREGIT | y estampat. En lo qual son contengudes les lleys è | ordinacions dels actes maritims, è | mercantivols
text: [ 1ra] Q5VASCVN any | lo vespre de la festa | de Nadal de nostre | Senyor los promens | nauegants,patrons, e | mariners o partida de aquells aple-|guen consell en la Esglesia de santa | Tecla de la ciutat de Valencia … [ 93va] … E per la rao damunt dita e decla|rada fon fet aquest capitol
colofó: [ 93v (en cursiva)] Fins aci hauem parlat de les ordenacions de actes maritims e mercantiuols. Ara posarem ordinacions en fet | de armada maritima
Note part del Consolat de Mar, vegeu CNUM anterior
Record Status Created 2013-07-13