Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11266
Authors Hieronymus
Titles Prologus Evangelium secundum Lucam
Pròleg de l'Evangeli segons sant Lluc
Date / Place traduït 1390 ? - 1410 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12337
City, library, collection & call number Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-960-T-1038 (BITECA manid 1239)
Copied 1401 - 1425 (M. de Bofarull i Izquierdo)
1401 - 1450 (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. 58r-v
Title(s) Hieronymus, Pròleg de l'Evangeli segons sant Lluc (tr. Desconegut), traduït 1390 ? - 1410 ?
Incipit & Explicits text: [ 58] [s]4Ent lluch auangelista fonch de la nacio de antiochia e fonch metge molt noble per art e fonch dexeble dels apostols e apres ell seguj sent pere entro ala confessio lo qual serujnt al senyor fon sens peat ne per mill temps ac muller ne jnfants e morj en edat de .lxxiiij. anys en bethanja ple del sant spirit … [ 58v] … Vist es amj tu theofill enseuit lo comensament deligentment scriure atu per orde totes les coses per ço que conegues la veritat daquelles peraules [sic] / e deles quals es ensenyat
Record Status Created 2013-07-07
Updated 2013-07-07