Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11265
Authors Hieronymus
Titles Prologus Evangelium secundum Mattheum
Pròleg de l'Evangeli segons sant Mateu
Date / Place traduït 1390 ? - 1410 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12336
City, library, collection & call number Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, ANC1-960-T-1038 (BITECA manid 1239)
Copied 1401 - 1425 (M. de Bofarull i Izquierdo)
1401 - 1450 (J. A. Iglesias-Fonseca)
Location in witness f. 34r-v
Title(s) Hieronymus, Pròleg de l'Evangeli segons sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1390 ? - 1410 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 34] Comensa lo prolech de sanct geronim sobre lo aduangeli de sant march
text: [s]6Ant march euangelista elet de deu e fill desant pere en lo batissme [sic] e en la diujnal paraula e dexeble dels sacerdots en lo temple … [ 34v] … Auent loguer e guardo del amonestament Car cell quj planta e rega vna cosa son aquell enpero quj dona acreximent es deus
Record Status Created 2013-07-07
Updated 2013-07-07