Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11253
Authors Casa dels Jurats
Titles Capítols per als menestrals, artistes i tots els oficis de la Ciutat de Mallorca
Date / Place promulgat 1405 [?] - 1425 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10831
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 68v-75v
Title(s) Casa dels Jurats, Capítols per als menestrals, artistes i tots els oficis de la Ciutat de Mallorca, promulgat 1405 [?] - 1425 [?]
Incipit & Explicits pream.: [ 68v] [C]3om als menestrals e Artistes e atots los officis dela Ciutat e Regne de Mallorques sien stats ffets molts e diuerses prejudicis … [ 69] … vulla atorgar los capitols saguents
dispositio: P3rjmerament los dits manestrals o caps de officis declaren e denuncien al dit senyor com en lany Mill quatercents sinch ffos ffet Cert contracte entre los creedors dela vnjuersitat … [ 75v] … que no sien obligats a gentils homens ne als Ciutedans Jdem vt jn proximo
Note segueix una disposició de 1404 en llatí
Record Status Created 2013-03-07