Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11251
Authors Desconegut
Titles Llibre del Mostassaf d'Igualada
Llibre de la mostaçapharia de la vila de Agualada
Ordinacions i capitols del libre de la mostaçapharia de la vila de Agualada
Llibre del Mostaçaf d'Igualada
Llibre de la mostassafaria de la vila d'Igualada
Ordinacions i capitols del libre de la mostassafaria de la vila d'gualada
Date / Place compilat Igualada 1399 - 1482
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
References (most recent first) Editat a: Castellá Raich et al. (1954), Llibre de la mostaçaferia. Ordinacions de la vila d’Igualada, segles XIV-XVI
Note segons el seu editor el manuscrit actual “Fou copiat d'un altre llibre antic del 1482, el qual era fet en vista d'altre llibre anterior redactat el 1399” p. xi
Subject MERCATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12285
City, library, collection & call number Igualada: Arxiu Comarcal de l'Anoia, AMI. 3521 (BITECA manid 5073)
Copied Igualada: Desconegut para Miquel Joan Lledó, Pere Massaguer, 1565
Location in witness ff. i-xxxiii + I
Title(s) Desconegut, Llibre del Mostassaf d'Igualada, compilat 1399 - 1482
Ordinacions y capitols del libre de la Mostaçapharia de la vila de Agualada, f. 1
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Ordinacions y capitols del libre de la Mostaçapharia dela vila de Agualada
tit.: Contra aquells qui Juren de deu letjament y de madona Sancta Maria
text: E6 Tot Primerament com lo sant y Glorios nom … [ xxixv] … e cas que sia comes entre los dit batlles e los dits mostassaps per eguals parts
colofó: Fonch transcrit lo predit libre o capitols de les ordinacions e bans dels honrats Mostassaps de la present vila de Agualada de un altre libre antic fet en lo any de la nativitat de nostre Senyor Deu Jesuchirst MCCCCLXXXII, lo qual han fet transcriure los honrats consellers de la dita vila a supplicacio y pregaries dels honrats En Miquel Joan Ledo fuster y Pere Massaguer perayre y Mostassaps en lo present any de MDLXV a xxvi de juny
índex: [ I post.] Item que quiscu haja a comprar e a vendre a mesura … [ Iv post.] … Item ban contra aquells qui renten al vall del abeurador
Condition incomplet
Note manca un foli de la taula, avui relligada a la fi del volum
Record Status Created 2012-07-20
Updated 2013-12-23