Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


> > >
Work ID number BITECA texid 11250
Authors Desconegut
Titles Llibre de la mustaçaferia de Vic
Date / Place compilat Vic 1421 a quo? - 1440 ad quem?
Language català
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12283
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, Curia fumada 1421-1440 (BITECA manid 5072)
Copied Vic: Desconegut, 1421 - 1440
Location in witness ff. 16-28
Title(s) Desconegut, Llibre de la mustaçaferia de Vic, compilat 1421 a quo? - 1440 ad quem? 1422
Incipit & Explicits text: Ara ojats queus fa hom assaber a tot hom generalment de part del honrat en Tomas de Marandreu ciutada de Vich mostaçaf lany present de la ciutat e parroquia de Vich per lo molt alt Senyor Rey a instancia requesta e ordinatio dels honrats concellers e promens de la partida Reyal de la dita ciutat
Associated Persons Persona promulgat: Tomàs de Marandreu (Floruit Vic 1421)
ID no. of Witness 2 cnum 12282
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, Curia fumada 1421-1440 (BITECA manid 5072)
Copied Vic: Desconegut, 1421 - 1440
Location in witness ff. 4-15
Title(s) Desconegut, Llibre de la mustaçaferia de Vic, compilat 1421 a quo? - 1440 ad quem? 1421
Incipit & Explicits text: [ 4] Ara ojats queus fa hom assaber a tot hom generalment de part del honrat en Johan degolats ciutada de Vich mostaçaf lany present de la ciutat e parroquia de Vich per lo molt alt Senyor Rey a instancia requesta e ordinatio dels honrats concellers e promens de la partida Reyal de la dita ciutat
Associated Persons Persona promulgat per: Joan Degollats (Floruit Vic 1421)
ID no. of Witness 3 cnum 12284
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, Curia fumada 1421-1440 (BITECA manid 5072)
Copied Vic: Desconegut, 1421 - 1440
Location in witness ff. 34-49
Title(s) Desconegut, Llibre de la mustaçaferia de Vic, compilat 1421 a quo? - 1440 ad quem? 1425
Incipit & Explicits text: Ara ojats queus fa hom assaber a tot hom generalment de part del honrat en Bartolome Rovirola ciutada de Vich mostaçaf lany present de la ciutat e parroquia de Vich per lo molt alt Senyor Rey a instancia requesta e ordinatio dels honrats concellers e promens de la partida Reyal de la dita ciutat
Associated Persons Persona promulgat: Bartomeu Rovirola (Floruit Vic 1425)
Record Status Created 2012-07-20