Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1124
Authors Desconegut
Titles Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat
Incipit & Explicits rubr.: Pròlech de una no poch devota adoratió de Jhesús, redemptor nostre, crucificat, endreçada a la senyora mlt virtuosa dona Ysabel de Castelví, viuda
text: Com una entre les altres coses que·l nostre cor fret com lo mabre en l'amor divina encenga … per als delits, esmortides les ganes | y affectió en totes disciplines
Date / Place escrit 1494 ca.
Language català
Text Type: Prosa i vers
Associated Persons Dedicatari: Isabel de Castellví, fe catòlica romana
Associated Texts texid 5381 Desconegut, Ador-te yo, de Déu vera man dreta, escrit
texid 5379 Desconegut, Ador-te, cap del ver cap de la Sglésia, escrit
texid 5380 Desconegut, Ador-te, loch y boca infinida, escrit
texid 5382 Desconegut, Ador-te, mà squerra del Messies, escrit
texid 5384 Desconegut, Ador-te, peu esquerre inefable, escrit
texid 5383 Desconegut, Ador-te, peu, gran fonament insigne, escrit
texid 5385 Desconegut, Ador-te, sant costat de l'invisible, escrit
texid 5386 Desconegut, La gran dolor que vostra carn sagrada, escrit
texid 5387 Desconegut, Si·t par, Senyor, que pas ací la pena, escrit
References (most recent first) Tractat en: Ferrando (1999), “L'anònim Pròleg d'una no poc devota adoració a Jesús crucificat: una mostra de la prosa artitzada de les darreries del segle XV”, Estudis sobre Joan Roís de Corella
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 175
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (6) (BITECA manid 1134)
Imprint València [?] (García Craviotto): Miquel Albert, 1494 ca. (García Craviotto)
1481 - 1490 (Aguiló - Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke – Kurz; Ribelles Comín el dóna sense data)
Location in witness ff. a ii-[a viij] ff. 66-72
Title(s) Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ a ii] P3rolech de vna no poch deuota adoratio de ihesus redemptor nostre crucificat endrecada ala senyora molt virtuosa dona ysabel de Castelui viuda
text: C4Om vna entre les altres coses quel cor nostre fert com lo mabre en la mor diuina encenga sia lo continu recort y memoria dela humanitat del bon ihesus per infinides parts inpiadosament nafrada … [ [a viij]] … per als trebayls / donam les forces sanes | perals delits / esmortides les ganes | y affectio / en totes disciplines
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28