Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1124
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 305 | Antic Anc. fonds, 8165
Title of volume DIVERS | OUVRAGES | EN ESPAGNOL ( al teixell)
Copied 1461 - 1500 (filigranes)
1501 - 1600 (part castellana i cartes, les dues primeres mans)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 4 + 1 + 2-196 + 4 + III
Collation primera unitat: 16 2-412 58 618 7-812; segona unitat: 916 104 11-1712
Page Layout 25 línies (f. 4 primera unitat)
33 línies (f. 100 segona unitat)
línies (UP 4,6 tercera unitat)
Size pàgina 217 × 145 mm (f. 4)
caixa 144 × 95 mm (f. 4 primera unitat)
caixa 160 × 105 mm (f. 100 segona unitat)
caixa 120 × 65 mm (f. 121 tercera unitat)
Hand humanística dues mans (la primera fins al f. 96 i la segona fins al f. 116;)
gòtica rodona influïda per la humanística (a partir del f. 117;)
Watermark columna (al f. 3, primera unitat,) (molt propera a la de Briquet 4364 doc. a Lyon 1476;)
anell (al f. 112, a la segona unitat,) (semblant a Valls Wat. 1137 doc. 1447 i a Briquet 689, Köln: 1457-58, Suze: 1461, Utrecht: 1461-62, Catania: 1462, Bretagne: 1462, etc. entre 1467 i 1470;)
església amb torre (al f. 100, segona unitat,) (no identificada als repertoris;)
cap de brau cap de bou (al darrer foli, tercera unitat,) (tipus Briquet 14334-39, 1441-81, cap d'idèntica a Piccard;)
mà amb flor de cinc pètals (als folis preliminars de guardes,) (cap d'idèntica als repertoris)
Pictorial elements Caplletres: en vermell (ff. 1-96)
Rúbriques en vermell (ff. 1-96)
Calderons en vermell (ff. 1-96)
Il·lustració dibuix a colors que representa un cometa amb la divisa: “LEIOVR | SENVA” (f. 117v)
Altres: sense decoració (ff. 97-117)
Rúbriques en vermell (ff. 118-196)
Tocs de color algunes majúscules safranades (ff. 118-196)
Other features Justificació: a tinta (ff. 1-97 primera unitat codicològica)
Pautat: línies de guia per als renglons (primera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc (primera unitat codicològica)
Perforacions: sis perforacions rodones a prop del tall (primera unitat codicològica)
Reclams: verticals descendents arrenglerants amb el marge exterior, llevat dels quaderns primer, cinquè i vuitè -tenen el verso en blanc-; (primera unitat codicològica)
Justificació: sense pauta traçada però amb una caixa respectada (ff- 98-116 segona unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia (segona unitat codicològica)
Perforacions: no hi ha restes visibles de perforacions (segona unitat codicològica)
Justificació: a ploma (ff. 118-196 tercera unitat codicològica)
Pautat: pauta per a dues estrofes per foli (tercera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: sí (tercera unitat codicològica)
Perforacions: sense perforacions (tercera unitat codicològica)
Reclams: vertical descendent llevat dels quaderns novè i desè i del quadern final (segona i tercera unitats codicològiques)
Signatures: sense signatures de quadern
Condition els 8 primers folis, els 8 últims i els ff. 97, 110 i 113 són en blanc. Una foliació antiga comença al segon foli escrit i arriba fins al f. 97 (i-lxxxxv), és a dir, que arriba fins al final de la primera unitat del volum, n'hi ha una altra en xifres aràbigues feta per la biblioteca en tinta vermella. A partir del f. 98 i fins al 196, la numeració és només moderna. Els cinc folis finals de paper antic formen part del quadern final;el verso del foli que duu núm. 1 actual i el recto del segon que duu la taula són en italià; al f. 54 el text s'acaba a la cinquena linea i segueix al f. 55
Binding pell vermella sobre cartó amb daurats i escut amb tres flors de lis, llom desprès, deteriorada, avui protegida per una funda de paper fort gris
History of volume Adquirit 1860 a.
Previous owners (oldest first) Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó Napoli
Miquel Estela, Comanador (coat of arms: ex-libris amb la llegenda "Le jour se'n va") (Torró)
Charles VIII, Rei de France 1495 (BnF)
Lluís XIV, Rei de France [1643 - 1715] (armes i monograma daurats a la relligadura)
Librairie royale de Blois [?] 1221; 8165
Bibliothèque royale de Fontainebleau 1544 (Manuscrit registrat en l'"Inventaire du transfert de Blois à Fontainebleau")
Associated Texts Conté als ff. 99v-101v texid 5553 Pere de Torroella, Razonamiento en defensión de las donas, escrit 1486 ad quem
Conté als ff. 102-103 texid 5554 Pere de Torroella, Razonamiento de Demóstenes a Alexandre, escrit 1486 ad quem
Conté als ff. 103-105 texid 5555 Pere de Torroella, En loor de madama Lucrecia napolitana, dama de don Alfonso Rey de Aragón, escrit 1486 ad quem
Conté als ff. 105v-109v una composició que només duu la rúbrica en català: texid 1111 Pedro de Barcelona, El cronista del príncep don Ferrando, escrit 1474 ca.
Conté als ff. 118-195v texid 1998 Íñigo de Mendoza, Vita Christi, escrit 1467 - 1482
Conté i al f. 196 amb lletra més menuda texid 5556 Íñigo de Mendoza, Según esto cavallero, escrit 1467 [?] - 1482 [?]
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1128 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 17. Petrus Pares [?], 1421 [?] - 1460 [?]. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
References (most recent first) Tractat a: Soriano et al. (2008), “Més sobre literatura d’amore: estudi i edició de dos epistolaris medievals”, Studi Mediolatini e Volgari 258-60
Facsímil: Microfilm del ms. BNP esp. 305. Lo somni i d'altres obres de B. Metge (2002)
Tractat a: Torró (2001), “Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV”, Revista de Catalunya 122-3
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, xciv
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 98
Descrit per: Faulhaber et al. (1984), Bibliography of Old Spanish Texts , n. 2575-8
Tractat a: Dutton (1982), Catálogo-Indice de la poesía cancioneril del siglo XV , n. PN11
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 623
Note hi ha una anotació a una guarda del davant: “Volume de 196 Feuillets 97-110-113 son blancs, 4 Novembre 1875”, però el volum figura ja a la classificació de 1860 amb el n. 305. Cada una de les tres parts del volum està escrita amb una lletra i paper diferents. Molt proper per la lletra i les proporcions a la còpia de Lo somni de la BUB Ms. 17. Anotacions als ff. 143v-144, 165 i 189v-190 indicant que hi ha “coplas” fora de lloc. Al f. I de guardes de la relligadura anotació sobre el volum referent a l'inventari de 1875. Al f. 1 de la numeració moderna: “Italianj Tractaz de Mr Bernard Medecin | de l'inmortalitat de lame | dela mort subit du Roy don Joan | don choseur Insaualdor [?] | et spagnol | La odunza de (…) [?]”; al f. 2 taula del volum en italià, que dóna un cert detall del contingut de les obres, amb lletra humanística: “Jesus. In questo libro se contengono queste cose | Imprimijs | Vn Tractato de Maestro Bernardo medico di|uiso inquatro libri. Jn lo primo tracta per | dialogo della immortalitate della anima | dalla prima carta fine a carte xxvj [al marge, a ploma, amb lletra posterior “catalan”] (…) Jtem se contene ancora in questo libro La | uita christi in coble [id. “en espagnol”]”

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1142
Location in volume ff. i-lxxxxiiij (fol. ant.)
ff. 3-96 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1764
Bernat Metge. Lo somni
Language català
Date escrit 1399-03-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] Comença lo libre apellat Sompnj den bernat Metge lo primer tractat
text: P5Och temps ha passat que estant en la preso no per demerits … [ 96r] … axi com si lo meu esperit los agues desemparats
colofó: [ 96r] Explicit liber Deo gracias Amen. FINIS
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Metge et al. (1959), Obras de Bernat Metge. Edición crítica, traducción, notas y prólogo por Martín de Riquer 201 , n. Ms. P
Note tot i que així s'havia assenyalat, aquest manuscrit no transcriu el De Griseldis sinó que remet a ell, excusant-se de repetir la història en ser molt coneguda del públic
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1409
Location in volume ff. 98-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1954
Pere de Torroella. Resposta a frare Rocabertí
Language català
Date escrit 1462 a quo - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98] Obres de mossen Pere Torrella
tit.: Respon. mossen. pere. torroella. a frare. rochabertj a. vna letra. sua. dema \nant/ qual es primer. amor. o esperança
text: Apres que per mija. dels forans sentiments … [ 99] … lo remey es oblidança
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Note segueixen composicions de Torroella en castellà, totes elles copiades amb una cursiva humanística probablement del s. XVI, a una justificació [15 + 163 + 39] x [23 + 102 + 20] mm (f. 96)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 247
Location in volume f. 114
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1183
Desconegut. Carta d'amor a una dama (i)
Language català
Date escrit 1475 - 1550 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] letras de amor
text: No puch sino ab estimulades paraules scriure a vos … [ 114v] … ço que deu me faça graça an huy de dema sia. dema de aquell quj de serujr nos lexa esperant vostra merçe
References (most recent first) Marnierre (1998), Inspecció personal
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3689
Location in volume f. 114r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2408
Desconegut. Carta d'amor a una dama (ii)
Language català
Date escrit 1475 - 1550 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 114] No es pocha bona uentura mja molt magnjfica senyora … [ 114v] … presencia so absent ara dengunia
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3690
Location in volume ff. 114v-115
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2409
Desconegut. Carta d'amor a una dama (iii)
Language català
Date escrit 1475 - 1550 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 114v] Per no saber rahonar les virtuts que vostra persona … [ 115] … vostra bona gracia e voluntat quant puch desig deseruir
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3692
Location in volume f. 115r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4157
Desconegut. Carta d'amor a una dama (iv)
Language català
Date escrit 1475 - 1550 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115] Desijos no solamen complaureusla senyora de mi … [ 115v] … no esser proleix fas fi comenant me auos
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3691
Location in volume ff. 115v-116
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4156
Desconegut. Carta d'amor a una dama (v)
Language català
Date escrit 1475 - 1550 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 115v] Graciosicima [sic] senyora sobiran be … [ 116] … la qual me comam fas fi
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-03-09