XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1124
Name Casa dels Jurats
Associated places Ciutat de Mallorca
Associated persons bioid 2527 Francesc d' Olesa i Santmartí, escriptor (1480 - 1550)
bioid 1247 Jaume d' Olesa i Sanglada el Jove, fe catòlica romana
bioid 1924 Mateu Nebot, notari
bioid 2755 Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca
bioid 2058 Pere Ribot, notari
Author of texid 5120 Casa dels Jurats… Addicions als capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1461
texid 3552 Casa dels Jurats, Capítol de partir carn, promulgat 1467 [?]
texid 10058 Casa dels Jurats, Capítol tret de les instructions de misser Dusay, promulgat 1474 ca.
texid 10932 Casa dels Jurats, Capítol últim sobre el regiment de sort i de sac, promulgat 1447 ca
texid 10935 Casa dels Jurats, Capítols concordats entre els jurats del regne de Mallorca, promulgat 1413-08-29
texid 10883 Casa dels Jurats, Capítols de l'afitó imposat a la molitja de la ciutat, promulgat 1413-01-11
texid 5121 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1480
texid 5129 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de sastre, promulgat 1312 - 1437
texid 5128 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici de sastre, promulgat 1428
texid 5139 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels esparters, promulgat 1472
texid 5134 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels forners i dels flequers, promulgat 1437
texid 5137 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels paraires, promulgat 1459
texid 5133 Casa dels Jurats… Capítols de l'ofici dels pellicers, promulgat 1435
texid 5123 Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1361
texid 5124 Casa dels Jurats… Capítols de la confraria dels hortolans, compilat 1362
texid 10869 Casa dels Jurats, Capítols de la imposició de la filassa, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 10870 Casa dels Jurats, Capítols de la imposició de la lana e la formatgeria, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 10879 Casa dels Jurats, Capítols de la imposició de vi i vinagre, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10868 Casa dels Jurats, Capítols de la imposició del cuiram, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 10871 Casa dels Jurats, Capítols de la imposició del peix fresc e salat, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 10872 Casa dels Jurats, Capítols de la imposició dels encants, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 10888 Casa dels Jurats, Capítols de la molitja de les parròquies, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10877 Casa dels Jurats, Capítols de la pelleteria, promulgat 1484-10-15
texid 10887 Casa dels Jurats, Capítols de les parròquies foranes, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 3550 Casa dels Jurats, Capítols de Sòller, promulgat 1467
texid 10890 Casa dels Jurats, Capítols del dret de la custòdia dels esclaus, promulgat 1480
texid 5140 Casa dels Jurats… Capítols del offici de teixidors de lli, promulgat 1473
texid 10878 Casa dels Jurats, Capítols del quint del vi, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10902 Casa dels Jurats, Capítols del vi que ve de l'estranger, promulgat 1491-01-26
texid 10876 Casa dels Jurats, Capítols del vi qui entra e ixen e de la illa de Mallorques, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 10891 Casa dels Jurats, Capítols del vitigal de la mercaderia del dret de captius, de moros, de draps estrangers, d'entrada e eixida de naus i reial per bota de vi, promulgat 1480 [?] - 1516 [?]
texid 5135 Casa dels Jurats… Capítols dels moliners d'aigua, promulgat 1436
texid 5132 Casa dels Jurats… Capítols dels peraires i teixidors, promulgat 1432
texid 5138 Casa dels Jurats… Capítols dels sabaters d'Inca, promulgat 1458
texid 5125 Casa dels Jurats… Capítols dels teixidors, promulgat 1391
texid 10866 Casa dels Jurats, Capítols fets sobre els drets de l'aigua dels dimarts, promulgat 1460-03-24
texid 4224 Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1406
texid 5119 Casa dels Jurats… Capítols i ordinacions fets per a l'ofici de mestre de guaita, promulgat 1451
texid 10873 Casa dels Jurats, Capítols novells sobre el comerç de drap de llana estranger, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 5136 Casa dels Jurats, Capitols per a l'obratge de la llana, promulgat 1425 - 1451
texid 11253 Casa dels Jurats, Capítols per als menestrals, artistes i tots els oficis de la Ciutat de Mallorca, promulgat 1405 [?] - 1425 [?]
texid 10899 Casa dels Jurats, Capítols sobre el dret de la imposició del bestiar, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10895 Casa dels Jurats, Capítols sobre el dret de la molitja de la ciutat, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10941 Casa dels Jurats, Capítols sobre el dret de la molitja de les parròquies de fora, promulgat 1392
texid 10897 Casa dels Jurats, Capítols sobre el dret de la sal, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10894 Casa dels Jurats, Capítols sobre el dret de la sila de les carns amb l'afitó, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10892 Casa dels Jurats, Capítols sobre el dret del sagell amb l'afitó, promulgat 1480 [?] - 1516 [?]
texid 10896 Casa dels Jurats, Capítols sobre el dret del vitigal, la imposició de la llana, la formatgeria i el blat de la pera, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10851 Casa dels Jurats, Capítols sobre el mostassaf de la ciutat i les obres, promulgat 1340-09-28
texid 10874 Casa dels Jurats, Capítols sobre el victigal de la mercaderia, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 10904 Casa dels Jurats, Capítols sobre els draps, promulgat 1491-08-31
texid 10898 Casa dels Jurats, Capítols sobre els drets de captius i censals i sobre les imposicions de les filasses i el cuiram, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10901 Casa dels Jurats, Capítols sobre els salaris dels exactors, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10886 Casa dels Jurats, Capítols sobre l'afitó de la carn, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10889 Casa dels Jurats, Capítols sobre l'afitó de la molitja de les parts foranes, promulgat 1413-01-11
texid 10885 Casa dels Jurats, Capítols sobre l'ajuda de les carns, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10903 Casa dels Jurats, Capítols sobre la franquesa dels capellans, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 5122 Casa dels Jurats… Capítols sobre la guaita, promulgat 1273
texid 10865 Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició de catius, de censals i de propietats, promulgat 1465-05-04
texid 10875 Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició de l'oli de la terra, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 10884 Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició de les entrades i eixides de les naus, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10881 Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició del bestiar, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10880 Casa dels Jurats, Capítols sobre la imposició del blat de la pera, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10900 Casa dels Jurats, Capítols sobre la manera com s'exigiran els drets de la universitat de la part forana, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 10882 Casa dels Jurats, Capítols sobre la molitja de la ciutat, promulgat 1450 [?] - 1485 [?]
texid 5126 Casa dels Jurats, Capítols sobre revenedors i calderers, promulgat 1350 [?] - 1400 [?]
texid 10953 Casa dels Jurats, Consolat de mar (Mallorca), promulgat 1375 [?]
texid 3551 Casa dels Jurats, Crida feta pels homes de Deià, promulgat 1467-04-22
texid 3501 Casa dels Jurats, Disposició del protantveu del governador, promulgat 1457 [?] - 1467 [?]
texid 11188 Casa dels Jurats, Disposició sobre la jurisdicció dels Cònsols de la Mar sobre drets mercantívols, promulgat 1415 [?] - 1440 [?]
texid 10955 Casa dels Jurats, Disposició sobre les lletres de canvi, promulgat 1399-02-29
texid 11145 Casa dels Jurats, Disposició sobre les penes i càstig de l'adulteri, promulgat 1400 [?] - 1425 [?]
texid 10956 Casa dels Jurats, Disposició sobre qui pot descarregar mercaderies dels vaixells, promulgat 1422
texid 4736 Casa dels Jurats, Disposicions sobre el sindicat de fora, promulgat 1401 - 1500 [?]
texid 10939 Casa dels Jurats, Forma del jurament dels clavaris, promulgat 1424 ca.
texid 4732 Casa dels Jurats, Fórmula de jurament del clavari, promulgat 1450 [?] - 1510 [?]
texid 10951 Casa dels Jurats, Jurament d'un càrrec, promulgat 1424 ca.
texid 10949 Casa dels Jurats, Jurament de càrrec relatiu a Pollensa, promulgat 1424 ca.
texid 10952 Casa dels Jurats, Jurament del conseller, promulgat 1424 ca.
texid 10950 Casa dels Jurats, Jurament del mostassaf, promulgat 1424 ca.
texid 5130 Casa dels Jurats… Jurament dels peraires, promulgat 1423 ca.
texid 5131 Casa dels Jurats… Jurament dels teixidors de la llana, promulgat 1423 ca.
texid 5464 Casa dels Jurats, Lletres i ordinacions sobre el sindicat de fora, promulgat 1358-08-26
texid 3063 Casa dels Jurats, Llibre del regiment de sort i de sac, promulgat 1447 a quo
texid 3381 Casa dels Jurats, Memòria sobre els oficis de batlle i veguer, cònsols de la mar, exactors de la casa dels bancs, escrivans de cort i de mostassaf, promulgat 1401 [?] - 1413 [?]
texid 10926 Casa dels Jurats, Memòria sobre les atribucions del governador, promulgat 1401 [?] - 1413 [?]
texid 3064 Casa dels Jurats, Memorial sobre l'execució dels béns dels cavallers que fa el governador, promulgat 1486-12-17
texid 10934 Casa dels Jurats, Ordinació sobre el jurament dels jurats del regne de Mallorca, promulgat 1458-04-26
texid 10867 Casa dels Jurats, Ordinació sobre lo tall e lo sagell de draps, promulgat 1460 [?] - 1484 [?]
texid 5127 Casa dels Jurats… Ordinacions de l'ofici de blanquers i assaonadors, promulgat 1420
texid 10906 Casa dels Jurats, Ordinacions per al gremi dels picapedrers, promulgat 1514-08-22
texid 3502 Casa dels Jurats, Ordinacions sobre l'elecció del regent de l'ofici de la governació, promulgat 1486-02-16
texid 3002 Casa dels Jurats, Ordinacions sobre l'ofici de governador, promulgat 1458 [?] - 1469 [?]
texid 4722 Casa dels Jurats, Que els oficials que serveixen la universitat del regne de Mallorca no hagin de entregar el seu bastó quan són acusats, mentre no hi hagi sentència, promulgat 1486
texid 11187 Casa dels Jurats, Regiment de sort i de sac de Mallorca (part), promulgat 1447 a quo [?]
texid 3675 Casa dels Jurats, Sentència sobre l'aigua de la sèquia, promulgat 1239
texid 4718 Casa dels Jurats, Sobre els salaris de juristes i notaris, promulgat 1476
Former owner of manid 1694 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 10036. Ciutat de Mallorca[?]:, 1615 - 1617. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
Patron or publisher of manid 2380 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 27. Mallorca: Joan Palles, per a Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats, 1448 a quo - 1550. Ofici del mostassaf a Palma de Mallorca, Llibre del Mostassaf, compilat 1448 a quo - 1500.
Record Status Created 1992-04-24
Updated 1992-09-26