Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11244
Authors Desconegut
Titles Evangeli de Nicodemus
Date / Place traduït 1400-03-18 ad quem (colofó BNF esp. 205)
Language català
provençal [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de part final texid 1470 Desconegut, Gènesi (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
References (most recent first) Tractat en: Agustí (2012), Inspecció personal
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8956
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 11v [fragment 9]
Title(s) Desconegut, Evangeli de Nicodemus (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 11v] […] [N]icodemus quj sobollj lo cors de jhesuchrist
text: […] uos diguem desus com jhesuchrist apres que fon ressuci[tat] … […]cita traguel daqui com auant
Condition fragment
Note es correspon amb el text del ms. BNF esp. 541 f. 96b,17-97a,12
ID no. of Witness 2 cnum 8957
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 12 [fragment 10] f. 1
Title(s) Desconegut, Evangeli de Nicodemus (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 12] creu en jnfern per tenjr per tots temps espaordit lo diable que no pusque fer tort … E entre nos que hauem altres testimonis dels euangelistes que alls no han per aquel quj vju e Regne per jnfjnjta seculorum secula amen. deo gracias
Condition fragment
Note es correspon amb el text del ms. BNF esp. 451 105b,25-106a,9
ID no. of Witness 3 cnum 1645
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 205 (BITECA manid 1542)
Copied Miquel C[…]?, 1400-03-18
Location in witness ff. 199v-205
Title(s) Desconegut, Evangeli de Nicodemus (tr. Desconegut), traduït 1400-03-18 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 199v] Del escrit de Nicodemus qui sabolli lo cors de iesu christ
text: J31a hoys con uos diguem dessus con ihesu christ apres que ffo resucitat … [ 205] … que auem altres testimonis dels euangelistes que ells no an per aquell qui uiu e regna per in ffinita seculorum secula amen
colofó: ffinitto libro sit laus Gloria Cristo Jhesus sacri uentris ffructus matris prece ductus Sit uia et conductus libri in hoc opere Acabat ffo aquest libra a xviii del mes de Marts del any Mcccc escrit de ma den Miquell [C…] etc
Condition fragment
References Tractat a: Agustí (2012), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 100
Note conté només la part relativa a l'escrit de Nicodemus (del Compendi historial). No es pot llegir el cognom del copista
Record Status Created 2012-04-01
Updated 2012-04-01