Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1123
Format art. rev.. edició. imprés
Author Luis Faraudo de Saint-Germain
Title El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç
Source Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Date / Location 22 1949: pp. 23-62
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Romàniques 008/17 Biteca 5/36
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Romàniques 008/17 Biteca 5/36
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) Romàniques 008/17 Biteca 5/36
Source of Data for Works texid 1896 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
texid 2827 Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
Source of Data for Witnesses cnum 1323 MS: Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68, 1451 - 1500
cnum 1324 MS: Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 215, 1471 - 1480
cnum 1327 MS: Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450. València: Universitària, 624, 1441 - 1460
cnum 1325 MS: Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450. València: Universitària, 630, 1451 [?] - 1500
cnum 1326 MS: Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.. València: Universitària, 631, 1401 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1886 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 423. 1491 - 1500. Salvador Vilà, Dels nodriments dels cavalls i de les mules, escrit 1475 - 1500.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28