Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11237
Authors Pseudo-Lucius Annaeus Seneca Pseudo
Pseudo-Paulus Pseudo
Titles Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam
Epístoles de Sèneca a St. Pau i de St. Pau a Sèneca
Date / Place escrit 301 - 400
traduït 1390 [?] - 1410 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. cartes
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 113.3.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 113.3.1
Tractat en: Martínez Romero (2007), “Una traducció catalana medieval de les Epistolae Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam”, Estudis Romànics
Subject EPÍSTOLES
FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12244
City, library, collection & call number London: The British Library, Burney 252 (BITECA manid 2402)
Copied 1401 [?] - 1500 [?] (Catalogue)
Location in witness ff. 1-4v (text llatí) i 4v-8v
Title(s) Pseudo-Lucius Annaeus Seneca… Epístoles de Sèneca a St. Pau i de St. Pau a Sèneca, traduït 1390 [?] - 1410 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ r] Incipiunt Epistole Senece ad Paulum: Et epistole Pauli ad Senecam
text: A12 Seneca Paulo Salutem Redo tibi Paule nunciatum … [ 4v] … Seneca carissime nobis Datum kalendas Augusti (…) Expliciunt Epistole Senece ad Paulum. Et Pauli ad Seneccam
rubr.: [ 4v] ¶ Les precedents letres son les quis saguexen empero | son stades reduhides de lati en Romans
tit.: ¶ Seneca a Pau
text: A9nneus Seneca tramet a | Pau saluts. Crech Pau | esser te star dit que lo die pes|sat [sic] yo e lo nostre lucill hauem | haut parlament de tu e de | nostres occults secrets … [ 8r-v] … La paraula de deu jnsallada [sic] | nouell home sens corruptela e perpetual animal |[f. 8r] parex adeu. Esforset Seneca
datatio: Datum kalendas | dagost Luchano e Sauino Consulibus
colofó: ¶ Expliciunt Epistole Senece ad Paulum. Et pauli | ad Senecam
Note Els quatre primers folis del volum contenen la versió llatina d’aquesta correspondència apòcrifa, tot i que el text català no la segueix, per exemple, a la darrera carta duu “animal” davant l’error “animam” del text llatí i copia completa la datatio, que a la versió llatí omet “Luchano e Savino consulibus”.
Record Status Created 2012-01-17
Updated 2018-11-05