Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11236
Authors Primat
Titles Grandes chroniques de France
Cròniques dels reis de França
Roman des rois
Date / Place traduït 1351 ca. (TCM)
Language català
francès (orig.)
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 105.1.1
Editat a: Ferrer et al. (2012), “La traducció catalana (c. 1351) de les Grandes Chroniques de France”, Anuario de Estudios Medievales 661-5
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 105.1.1
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12243
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria Reg. 894 (BITECA manid 5050)
Copied 1351 ad quem (Ferrer - Cabré)
Location in witness f. Dr-v
Title(s) Primat, Cròniques dels reis de França, traduït 1351 ca.
Incipit & Explicits prol.: [ D] A10quel qui aquesta obra comença a tots cells qui aquesta istoria legiran saluts en nostre senyor … [ Dv] … Lo començament daquesta jstoria sera pres del alt linatge dels troians don ell es deualada per successio de temps
text: [c]2erta cosa es que los RReys de ffrança per los quals lo Regne es glorios enomenat deualaren del noble linatge de troya … per uenjar se duna honta quels grechs li hauian feta. los grecs qui foren
Note fragment copiat a un dels folis de guardes del Registre
Record Status Created 2012-01-17
Updated 2018-02-07