Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11227
Authors Pseudo-Marcus Porcius Cato
Titles Disticha Catonis
Llibre de Cató (versió 3)
Date / Place traduït 1462
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 28.1.3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 28.1.3
Tractat en: Cartagena et al. (2004), Cathoniana confectio: a Latin gloss on the Disticha Catonis and the Contemptum mundi , n. xxiii
Editat a: Llabrés i Quintana (1889), Sidrach 91-119
Tractat en: Infantes (1997), “El Catón hispánico: versiones, ediciones y transmisiones”, Actas del VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)
Editat a: Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón XIII:301-10
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1261
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 81 (BITECA manid 1155)
Copied 1462-06-27 a quo (f. 78)
Location in witness ff. 78-81v
Title(s) Pseudo-Marcus Porcius Cato, Llibre de Cató (versió 3) (tr. Desconegut), traduït 1462
Incipit & Explicits prol. tr.: [ 78] [c]5um dels homens constituits en hus de rao se pertangua enquerir e serquar la uia e carrera … parlaras poch en los conuits o scarniras lo miserable: porta liberalment bon uoler a tota persona
prol.: [ 79] [p]2er ço com deu es scodrinyador del cor axi com les scriptures nos ho dien … [ 81v] … Lexa so qui es massa alegrat dela cosa
Condition incomplet
References Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 303-10
Record Status Created 2012-01-16
Updated 2018-11-05