Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 11226
Authors Pseudo-Marcus Porcius Cato
Titles Disticha Catonis
Llibre de Cató
Llibre de Cató (versió 2) (TCM)
Date / Place traduït 1301 - 1400 (TMC)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 28.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 28.1.2
Tractat en: Cartagena et al. (2004), Cathoniana confectio: a Latin gloss on the Disticha Catonis and the Contemptum mundi , n. xxiii
Tractat en: Infantes (1997), “El Catón hispánico: versiones, ediciones y transmisiones”, Actas del VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)
Editat a: Closa Farrés (1983), “La versió catalana inèdita dels Disticha Catonis de la Biblioteca Colombina de Sevilla. Transcripció i comentari”, Anuario de Filología
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 12224
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-5-5 (BITECA manid 5041)
Copied 1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 1r-xxvv
Title(s) Pseudo-Marcus Porcius Cato, Llibre de Cató (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
versos de Catho
Incipit & Explicits índex: [ 1r] ¶ Del segla que es ne deuem contem|plar e amar nostre senyor de e menys pre|ar aquest segla mesquj … [ vv] … ¶ E axi mateix altres bonses coses | quj son en lo present libre
rubr.: [ vjr] Ffeneren les Robriques daquest | libre. E començan los versos de | Catho. axi com son en son libre
prol.: C9Om | Yom | Haj | pp-en|sat en | mon | cor | que | molts homens erren en la car|rera de bones custumes greu [f.vjv] ment he ordonat de consellar e gitar de | lur error per ço que ells puscan hauer la | gloria de deu e viure ab honor en aquest | mon
text: [ vjv] ¶ Donchs fill car cant jot amonestare | en qual manera poras ordonar en ton | cor bones custumes … [ xxvr] … E per aço de|mostrat o ensenyat de quals coses se deu hom | guardar o atansar o lunyar. Amen
nota: pero aconclosio de totes mes paraules ta vull dir fil | meu qet [sic] prech qet [sic] guarts de avinentesa cor avinentesa | fa hom molt pequar e arar e auer fa om molt folajar
colofó: ¶ Acabat es aquest Catho en pla. be|neyt sia lo nom de Nostre senyor deus | Ihesu christ. ¶ E dela verge gloriosa mado|na sancta Marja mare sua molt preçiosa e pia|dosa dels christians. ¶ E de tots los sancts. | e sanctes de paradis. ara e per tostemps Amen. | Amen. Amen.
Associated Persons Autor (var.): Catho
Note Copiem sencer el text introductori o pròlec.

Entre el final del text i el colofó del copista hi ha un text afegit en lletra més menuda i potser per una altra mà que hem transcrit sencer com a "nota".
Record Status Created 2012-01-16
Updated 2018-03-19