Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11220
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Brandà
Viatge de sant Brandà (versió 2) (TCM)
Date / Place traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.37.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.37.2
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11551
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. dxii-dxv
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), La vida de sant Brandà, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ dxii] De la vida de sent Brenda
text: Lo abat sent Brenda nasque de molt noble linatge e fo baro de fort gran abstinencia … [ dxv] … e daqui sent Brenda sen vench en sa terra e aqui recompta tot son esser e les meravelles que vistes acia e apres pochs dies ell sen ana a Deu
Record Status Created 2011-12-01
Updated 2018-03-16