Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1121
Authors Desconegut [?]
Bernat de Cluny
Titles Del menyspreu del món
Incipit & Explicits text: O hom qui es d'anima raonable e de carn humanal de mesquina condició … e perdurablement e mes avant. Amen
Date / Place traduït 1401 - 1500
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Editat a: Kempis et al. (1911), La Imitació de Jesucrist del venerable Tomas de Kempis. Traducció catalana de Miquel Pérez novament publicada per R. M. i P. segons la edició de 1482 247-60 , n. (ed. text de l'Escorial)
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 172
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.II.3 (BITECA manid 1131)
Copied Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430 (J. Riera)
Location in witness ff. 6-12
Title(s) Desconegut… Del menyspreu del món (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 6] De menys preu del mon
text: [ 6v] [O]5 Hom quj es danjma rahonable e de carn humanal de mesqujna condicio complit de moltes mesquinees … [ 12] … e perdurablement e mes auant. Amen
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 71
ID no. of Witness 2 cnum 2110
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.I.16 (BITECA manid 1415)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 168ra-170rb
Title(s) Desconegut… Del menyspreu del món (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 168ra] Notable molt bo
text: O3 hom quj es danjma rahonabla e de carn humanal de mesquina condicio complit de mostes mesquimesas mesqujn e miserable … [ 170rb] … lo qual tostemps es amich dols sauj e piados conseller saluador aiudador poderos forts pare del secgla [sic] esdeuenidor e princep de pau
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 71 bis
ID no. of Witness 3 cnum 2341
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 148 (BITECA manid 2040)
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)
Location in witness ff. 111-119v
Title(s) Desconegut… Del menyspreu del món (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500
Incipit & Explicits text: [ 111] O2 home mesquj qui es de anima rahonabla o de carn humanal de mesquina condicio … [ 119v] … al qual es e sia benedictio e claretat e sauiesa e honor e virtut e fortaleza e jmperi poder e senyoria per tots los [segles ratllat] setgles [sic] dells segles. Amen
References Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 71 ter.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02