Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1121
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/17711 | Antic 17711 | Antic 297
Title of volume HISTORIA | Antigua | M. S. | A ( al llom, a ploma)
Copied 1451 - 1500 (Beltran)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 188 (= 176 + 2 + 10)
ff.: ii-ccvi (foliació antiga)
Collation volum format bàsicament per quinions, amb el possible afegitó posterior de folis; la col·lació no es senzilla de descriure per l'estat de la relligadura i per l'absència de reclams
Page Layout 2 columnes
37 línies (f. 2ra)
Size pàgina 205 × 135 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 142 × 90 mm
columna 142 × 40 mm (f. 2ra)
Hand semigòtica amb influència de la segona meitat del s. XV o inicis del s. XVI
Watermark tisores de mal veure (al f. 78)
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no són visibles perforacions que hagin servit per traçar la justificació
Reclams: sense reclams
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques visibles en alguns quaderns
Condition volum amb taques d'humitat, alguns folis restaurats; als dos folis que segueixen al text hi ha proves de ploma i dibuixos i els deu de guardes del final són en blanc; la foliació antiga, en xifres romanes, no es veu a tots els folis. Manca el primer foli; entre els ff. x-xiii de la numeració antiga s'han relligat cinc folis -ff. 10-15 de la numeració moderna; el f. 15v és en blanc- amb text llatí; els dos folis perduts eren els darrers del primer quadern; manquen també dos folis entre els ff. 51-52 i 62-63, que formaven el bifoli exterior del quadern; entre els ff. 78-79 manca un foli; entre els ff. 106-107 i 117-118 s'han perdut tres -que correspondrien al bifoli exterior del quadern i el primer foli del quadern següent- i un foli entre els ff. 174-175; en tots aquests casos, les restes de l'antiga foliació en xifres romanes segueixen bé, sense indicar-ne les pèrdues
Binding cobertes de pergamí, amb tires de cuir per tancar el volum, restaurades
History of volume Adquirit 1899
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil 1897 ad quem
Associated persons Firma als folis finals, proves de ploma amb signatures que podrien ésser d'antics posseïdors, com al f. 176r la de Domingo Ximeno
Altres al f. 177, capgirat, hi ha una nota que esmenta a G. de Vilaragut
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 17711 de la BNM. Crònica universal (2000)
Descrit per: Beltran i Pepió (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas (1941), “Notas sobre algunas crónicas catalanas contenidas en manuscritos de la Biblioteca Nacional”, Revista de Bibliografía Nacional 78 i ss.
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 92-3
Note duu anotacions marginals en català i en llatí

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 157
Location in volume ff. 1ra-175va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1108
Desconegut. Crònica universal de 1427
Language català
Date escrit 1427 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] Seguexse donchs que negu no pot propiament diffinjr deu … [ 175va] … axj mateix feu gran mal en arago e per tota la ribera del Riu avall tro en Valencia
Condition acèfal Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04