Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11217
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles Vida de Barlaam i Josafat
Date / Place traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 12185
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. ccxxra-ccxxiiivb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Barlaam i Josafat, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxra] De sent barlam
text: B2arlam delqual compila la sua istoria en johan delmaça ab molt gran estudi … [ ccxxiiivb] … ana la eportassen los sants corsos honradement en la sua ciutat al qual loch se fan molts miracles
ID no. of Witness 2 cnum 11716
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 5ra-11rb ff. 85ra-91rb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Barlaam i Josafat, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 5ra] De sent barlaam e de sent iosaphat
text: [ 5rb] B2arlaam del qual compila la sua historia en iouan danasçan [sic] ab molt gran estudi … [ 11rb] … E quan o oy dir lo rey baraxies ab molt gran compaynna [sic] ana la e portassen los santz corses honradament en la sua ciutat. enlo qual loc se fan moltz miracles
ID no. of Witness 3 cnum 12102
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 269ra-272vb
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Barlaam i Josafat, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 269ra] De sant barlam
text: B3arlam del qual compila la sua vida e estoria en Johan de massan ab molt gran studj … [ 272vb] … E portassen los sants corses onradament en la sua Ciutat en lo qual loch se fan molts mjracles
Note inclou les rúbriques “Exempli del princep efran per que metien en la Ciutat”, “De theodas encantador dix al Rey” i “De vna femna puncella e de .j. Rey quj era mort”
ID no. of Witness 4 cnum 11633
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 246vb-251ra
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Vida de Barlaam i Josafat, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 246vb] De sent Barlam e de sent Josafat
text: B7Arlam del qual compli la sua istoria en Joan de Masen ab mot gran estudi … [ 251ra] … e portassen los sants corses onradament en la sua Ciutat en lo qual loc se fan mots miracles
Record Status Created 2011-11-30