Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1120
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number II-3066
Title of volume CRONICA ANTIGUA ( al teixell)
Copied 1460 a quo - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 65 (= 18-32 + 1 + 33-81)
Collation 11 (actual f. 32bis, primer foli d'un quadern que ha perdut quinze folis) 27/8 (manca el primer foli del quadern) 3-516 61
Page Layout 29/32 línies (al llarg del volum)
32 línies (f. 18)
Size pàgina 277 × 205 mm (f. 18)
caixa 191 × 130 mm
Hand semigòtica
Watermark carro de dues rodes (semblant a Briquet 3544, Lucca: 1434 i 1463-79, Damme: 1452-56, Lille: 1456-74, Roma: 1459-60, Ulm: 1473;)
drac (del tipus Piccard X II704 i similars, encara que cap d'igual als repertoris: es tracta d'un motiu italià, documentat especialment a Ferrara: 1440-64, essent més semblants els més tardans)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a caplletres, llevat de la primera, que és una inicial humanística en vermell de quatre unitats de pauta
Other features Justificació: a punta seca, però amb una pressió tan lleu que és gairebé imperceptible
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia escrita, perquè així ho sembla, en aquells folis on es possible distinguir la línia superior de la justificació
Perforacions: en alguns folis són visibles al peu i a la part superior del foli unes perforacions rodones minúscules, que serveixen per marcar els límits dels marges verticals, no sempre respectats estrictament, al menys al marge dret, per l'extensió de l'escriptura
Reclams: verticals, situats prop del plec, visibles a tots els quaderns llevat del cinquè, que pràcticament acaba l'obra, car en el foli final només s'hi transcriuen tres línies
Signatures: sense signatures visibles de quadern
Condition manquen els ff. 2-17, és a dir, gaire bé tot primer quadern de setze folis més el primer foli del segon; el f. 81v és en blanc; volum desordenat: el f. 1 va relligat després del f. 32
Binding pasta valenciana amb ferros daurats, del s. XIX amb els talls jaspiats de blau i teixell en pell vermell; guardes de relligadura amb aigües de colors
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Catalogat a: López-Vidriero et al. (1994-97), Catálogo de la Real Biblioteca. 11. Manuscritos 3:443
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 195 , n. Ms. E
Catalogat a: Menéndez Pidal (1918), Crónicas generales de España. Descritas por Ramón Menéndez Pidal, con láminas hechas sobre fotografías del conde de Bernar 102-5 , n. 18
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 563 , n. Ms. F
Catalogat a: Massó Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. Noticias para un catálogo razonado 13 , n. II
Note anotacions marginals de la mateixa mà del copista; per tot arreu hi ha mans que assenyalen passatges del text. Al davant hi ha una guarda moderna amb una nota del s. XVIII sobre el contingut de la crònica

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 156
Location in volume ff. 32bis + 18-81
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1107
Desconegut. Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (IV versió) (cap. XVII inc.-final)
Language català
Date traduït 1460 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 32bis] E4N lany dela natiuidat de nostre Senyor Mil quatrecents Sexanta. yo Gaspar Talamanca caualler: essent trames per lo Serenissimo princep don ferrando de Arago Rey dela gran Sicilia enbaxador seu anostre Sanct pare pio papa segon per affers de no poca jmportancia del dit Rey: … [ 81] … fo trasladat al monestir de frares menors dela Ciutat de leyda e fo lany Mil CCCC LXviiijo
Condition incomplet Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-10-26