Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11195
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles Dels benaurats màrtirs sant Julià i santa Basilissa
Date / Place traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11950
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 41vb-44va
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (I), Dels benaurats màrtirs sant Julià i santa Basilissa, traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 41vb] Dels benesurats martirs sent Julia e santa besalissa sposa sua
text: L3os benesuyrats martis de semperaren lo segle nos han lixat aquest titol lo do de lurs batalles … [ 42ra] … so que nosaltres vos direm per so que tresen aprenats qual es lo loguer de tresensa
rubr.: De sant Julia e de santa basalissa sposa sua
text: A3quest benesurat sent Jolia fo de Noble linatge segons lo mon de son pare e sa mare no aujen pus fil nj fila … [ 44va] … lus parens passaren en breu de temps daquest segle he lexaren herets coujnables per los quals no fossen enganats del spiritual do
Record Status Created 2011-01-11
Updated 2011-12-01