Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11193
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de sant Andreu
Date / Place traduït 1490 ad quem
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 11105
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. vvb-ixva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Andreu, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ vvb] La interpretacio de sant Andreu apostol
text: [a]5Ndreu es interpretat bell e resplandent e fort: es dit ab ander: que es fort … los preueres e diaques de vna ciutat que es apellada achaia: segons que ho veren personalment de fet
rubr.: La vida de sant Andreu.
text: [ vira] [s]4Ant andreu [e a]lguns altres dexebles foren tres vegades cridats per jesuchrist … [ ixva] … E com lo bisbe entras enla esglesia: aquel prelat mori soptosament:e la esglesia cobra son camp
nota: [d]tJt es damunt deles festes que venen dins lo temps dela renouacio … lo qual temps representa la esglesia de nadal fins ala septuagesima:segons que es dit enlo prolech
ID no. of Witness 2 cnum 9926
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. vivb-xiva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Andreu, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ vivb] La enterpretacio de sanct Andreu
text: A5Ndreu es enterpretat bell: e resplandent e fort: es dit ab ander: que es fort … [ viira] … los preueres e los diaques de vna ciutat que es appellada achaia ho veren personalment de fet
rubr.: [ viira] La vida de sant Andreu
text: S5Ant andreu: e alguns altres dexebles foren tres vegades cridats per ihesu crist … [ xiva] … fins ala septuagesima segons que dit es en lo prolech
ID no. of Witness 3 cnum 10382
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. vvb-ixva
Title(s) Pseudo-Jacobus de Voragine (II), La vida de sant Andreu, traduït 1490 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ vvb] La interpretacio de sanct Andreu apostol
text: A5Ndreu es interpretat bell e resplendent e fort: e es dit ab ander que es fort … los preueres e diaques de vna ciutat que es appellada achaja: segons que ho veren personalment de fet
rubr.: La vida de sanct Andreu
text: [ vira] S4Anct Andru: [sic] e alguns altres dexebles foren tres vegades cridats per Jesuchrist … [ ixva] … fins ala septuagesima: segons que dit es enlo prolech
Record Status Created 2011-01-10
Updated 2011-12-01