Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 11192
Authors Guillem Manresa [?] (Alanyà 2005-6: 179)
Titles Tractat de la sagrada concepció de la Verge Maria
Date / Place escrit Morella 1405 - 1409 (Alanyà 2005-06: 180-1)
Language català
Associated Texts Idèntic a? texid 1887 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tractat de la concepció de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1500
References (most recent first) Tractat en: Alanyà i Roig (2005-06), “Culte i devoció a la Puríssima al Bisbat de Tortosa (segles XIII-XXI)”, Analecta Sacra Tarraconensia 179-202
Tractat en: Betí Bonfill (1917), “Notícies de dos manuscrits de l'Arxiu de l'Arxiprestal de Morella”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 64-65
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 11932
City, library, collection & call number Morella: Arxiu de la Basílica Arxiprestal de Santa Maria de Morella, Ms. 14. Codex Vicentinus. Vademècum del notari Francesc Manresa (BITECA manid 5030)
Copied 1301 1400 - [?]
Tortosa (i també Morella): 1428 ad quem - 1452 a quo (Bataller (2002: 276))
Location in witness ff. 1r-26v ff. 245-296
Title(s) Guillem Manresa, Tractat de la sagrada concepció de la Verge Maria, escrit 1405 - 1409 [?]
Incipit & Explicits rubr.: Tractat dela sagrada concepcio dela verge Maria
text: A3 honor e gloria dela molt alta emperadriu digna de gran honor e lahor la humjl verge Maria a pregaries de alguns seus deuots vn sotil [?] religios del orde del glorios sent ffrancesch … Acabat es a lahor de deu lo present tractat segons la dita prometença
Note ocupava 26 folis i fou escrit per quatre mans, era la peça núm. 28 del volum segons Betí. La versió de Corella (princeps 1490) fou esmentada per Aguiló i per Haebler, però no es conserven exemplars. La identificació de l'obra planteja dubtes
Record Status Created 2010-12-28
Updated 2018-03-08