Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1118
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Columba M. Batlle
Title L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810
Source Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1
Place / Publisher Montserrat:
Date / Location 9-10 1962: pp. 297-324
References (most recent first) CT: Alturo i Perucho (1989), “Un nou testimoni de la versió catalana medieval de la Vita sancti Antonii”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 18 = Miscel·lània Joan Bastardas 1 185
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 7/32
Source of Data for Witnesses cnum 1863 MS: Anastasius, Vita sancti Antonii, traduït 1301 - 1400. Montserrat: Monestir, 810, 1376 - 1400 ca.
cnum 435 MS: Desconegut, Apotegmes de les Verba seniorum, escrit 1301 - 1330 [?]. Montserrat: Monestir, 810, 1376 - 1400 ca.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1181 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 59. 1381 - 1450. Desconegut, Llibre d'exemples dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1853 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 263. 1301 - 1350. Pere Damià, Llaor de la vida solitària (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
manid 1247 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 89. 1441 - 1460. Arnau de Lieja, Recull d'exemplis i miracles, gestes, faules i altres llegendes, ordenades per a.b.c., escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1301 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 559. Barcelona: Johan Ferrandez, 1438-06-25. Pelagius I, Papa ~ Johannes… Verba seniorum (tr. Desconegut…), traduït 1438-06-25 ad quem.
manid 2408 MS: London: British Library, Add. 16433. 1385 a quo - 1400. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1090 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10265. 1426 - 1458 ad quem. Johannes Cassianus, Col·lacions dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1309 MS: Montserrat: Monestir, 810. 1376 - 1400 ca. Anastasius, Vita sancti Antonii, traduït 1301 - 1400.
manid 1150 MS: Tarragona: Pública, Santes Creus 49. 1391 - 1410. Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300.
manid 1901 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615. 1301 - 1400. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28